Електронні версії періодичних видань у відкритому доступі

Спеціальність 051. Економіка

----------------------Освітня програма «Економіка»

----------------------Освітня програма «Економіка бізнесу»

----------------------Освітня програма «Міжнародна економіка»

----------------------Освітня програма «Управління персоналом»

Спеціальність 071. Облік і оподаткування

----------------------Освітня програма «Облік і аудит»

Спеціальність 072. Фінанси, банківська справа та страхування

----------------------Освітня програма «Митна справа»

----------------------Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

----------------------Освітня програма «Фінанси і кредит»

Спеціальність 073. Менеджмент

----------------------Освітня програма «Бізнес-адміністрування»

----------------------Освітня програма «Логістика»

----------------------Освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування»

Спеціальність 075. Маркетинг

----------------------Освітня програма «Маркетинг»

Спеціальність 076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

----------------------Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Спеціальність 081. Право

----------------------Освітня програма «Правове регулювання економіки»

Спеціальність 121. Інженерія програмного забезпечення

----------------------Освітня програма «Інженерія програмного забезпечення»

Спеціальність 124. Системний аналіз

----------------------Освітня програма «Управління складними системами»

Спеціальність 126. Інформаційні системи та технології

----------------------Освітня програма «Інформаційні системи та технології»

Спеціальність 186. Видавництво та поліграфічна справа

----------------------Освітня програма «Технології електронних мультимедійних видань»

Спеціальність 232. Соціальне забезпечення

----------------------Освітня програма «Управління соціальною сферою»

Спеціальність 281. Публічне управління та адміністрування

----------------------Освітня програма «Публічне управління»

Спеціальність 292. Міжнародні економічні відносини

----------------------Освітня програма «Міжнародний бізнес»

//