Спеціальність 072. Фінанси, банківська справа та страхування. Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

Актуальні питання у сучасній науці. Серія «Економіка»

Актуальні проблеми міжнародних відносин

Бізнес Інформ

Вісник КНУ ім.Тараса Шевченка. Економіка

Глобальні та національні проблеми економіки

Економіка і регіон

Економіка розвитку

Економіка та держава

Економіка України

Економічний форум

Ефективна економіка

Європейський науковий журнал економічних та фінансових інновацій

Інвестиції: практика та досвід

Інтернаука. Серія: «Економічні науки»

Науковий погляд: економіка та управління

Облік і фінанси

Підприємництво та інновації

Приазовський економічний вісник

Проблеми економіки

Фінанси України

Фінансовий простір

Фінансові дослідження

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики

Banks & Bank Systems

European Scientific Journal of Economic and Financial Innovation

Investment Management and Financial Innovations

Financial Markets, Institutions and Risks

Management and Entrepreneurship: Trends of Development

Modern Economics

The Journal of Entrepreneurial Finance

Visnyk of the National Bank of Ukraine