Спеціальність 071. Облік і оподаткування. Освітня програма «Облік і аудит»

Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка

Актуальні проблеми економіки

Бізнес інформ

Вісник економіки

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка

Галицький економічний вісник

Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво

Економіка розвитку

Економіка та держава

Економіка, управління та адміністрування

Економічний вісник Дніпровського державного технічного університету

Економічні горизонти

Ефективна економіка

Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації

Інтернаука. Серія: «Економічні науки»

Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»

Облік і фінанси

Приазовський економічний вісник

Проблеми економіки

Східна Європа: економіка, бізнес та управління

Фінанси, облік, банки

Фінанси України

Фінансовий простір

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики

Financial Markets, Institutions and Risks