Спеціальність 126. Інформаційні системи та технології. Освітня програма «Інформаційні системи та технології»

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї

Вісник сучасних інформаційних технологій

Інфокомунікаційні та комп’ютерні технології

Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія
Кібернетика та комп'ютерні технології

Кібербезпека: освіта, наука, техніка

Комп’ютерні науки та кібербезпека

Комп’ютерні системи та мережі

Комп'ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки

Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фізико-математичні науки

Наукові записки НаУКМА. Комп'ютерні науки

Прикладні аспекти інформаційних технологій

Системи обробки інформації

Сучасні інформаційні системи

Східно-Європейський журнал передових технологій

Управління розвитком складних систем

Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології

Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері

Advanced Information Systems

Cybernetics and Computer Engineering

Cybernetics and Systems Analysis

Control Systems and Computers

International Journal of Computer and Electrical Engineering 

International Journal of Electronics Communication and Computer Technology

Information Technology and Security

Mathematical Modeling and Computing

Open Information and Computer Integrated Technologies

Security of Infocommunication Systems and Internet of Things

The Journal of Universal Computer Science