Спеціальність 073. Менеджмент. Освітня програма «Бізнес-адміністрування»