Спеціальність 232. Соціальне забезпечення. Освітня програма «Управління соціальною сферою»

Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні комунікації

Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Серія: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства

Вісник Національного технічного університету України «КПІ». Політологія. Соціологія. Право

Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Соціологія

Вісник післядипломної освіти. Серія: Соціальні та поведінкові науки

Вісник Харківської державної академії культури. Серія: Соціальні комунікації

Економіка. Екологія. Соціум

Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках

Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія

Психологія та соціальна робота

Соціальна економіка

Соціальне право

Соціологія: теорія, методи, маркетинг

Соціум. Альманах соціальної історії

Соціум. Документ. Комунікація. Серія: Історичні науки

Українське суспільство: моніторинг соціальних змін

Український соціологічний журнал

Український соціум

Часопис соціально-економічної географії

Social Work and Education

SOCIOПРОСТІР