Спеціальність 072. Фінанси, банківська справа та страхування. Освітня програма «Фінанси і кредит»