Спеціальність 051. Економіка. Освітня програма «Управління персоналом»

Актуальні питання масової комунікації

Вісник післядипломної освіти. Серія: Соціальні та поведінкові науки

Вісник післядипломної освіти. Серія: Управління та адміністрування

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Економічна»

Вісник Харківської державної академії культури. Серія: Соціальні комунікації

Глобальні та національні проблеми економіки

Економіка розвитку

Економіка та держава

Економіка України

Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Економічний журнал Одеського політехнічного університету

Інтернаука. Серія: «Економічні науки»

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Науковий вісник УМО. Серія: Економіка та управління

Підприємництво та інновації

Соціальна економіка

Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Український журнал прикладної економіки та техніки

Communications and Communicative Technologies

European Journal of Management Issues

Modern Economics