Спеціальність 281. Публічне управління та адміністрування. Освітня програма «Публічне управління»

Актуальні питання масової комунікації

Актуальні проблеми економіки та управління

Актуальні проблеми інноваційної економіки та права

Аспекти публічного управління

Вісник післядипломної освіти. Серія: Управління та адміністрування

Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка»

Галицький економічний вісник

Глобальне управління та економіка

Глобальні та національні проблеми економіки

Державне управління: удосконалення та розвиток

Економіка та держава

Економіка України

Інтернаука. Серія: «Економічні науки»

Когніція, комунікація, дискурс

Міжнародна економічна політика

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Науковий вісник УМО. Серія: Економіка та управління

Проблеми і перспективи економіки та управління

Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток

Публічне адміністрування та національна безпека

Публічне управління і адміністрування в Україні

Публічне урядування

Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління

Communications and Communicative Technologies