Спеціальність 073. Менеджмент. Освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування»

Актуальні проблеми економіки та управління

Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»

Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка»

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Вісник Херсонського національного технічного університету

Галицький економічний вісник

Економіка і прогнозування

Економiка: реалії часу

Економіка та держава

Економіка та суспільство

Економіка України

Економічний вісник Дніпровського державного технічного університету

Економічний дискурс

Економічний журнал Одеського політехнічного університету

Економічні горизонти

Журнал стратегічних економічних досліджень

Інтернаука. Серія: «Економічні науки»

Маркетинг в Україні

Маркетинг і цифрові технології

Менеджмент

Науковий вісник Полісся

Наукові горизонти

Підприємництво та інновації

Стратегія економічного розвитку України

Фінансовий простір

Economics, Entrepreneurship, Management

European Journal of Management Issues

Health Economics and Management Review

Marketing and Management of Innovations