Спеціальність 051. Економіка. Освітня програма «Міжнародна економіка»