Спеціальність 073. Менеджмент. Освітня програма «Логістика»

Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи

Вісник економічної науки України

Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми економіки та управління»

Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка»

Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Вісник Херсонського національного технічного університету

Вісник соціально-економічних досліджень

Економіка: реалії часу

Економіка та суспільство

Економіка України

Економічні горизонти 

Інтелектуалізація логістики та управління ланцюгами постачань

Менеджмент

Проблеми економіки

Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті

Український журнал прикладної економіки та техніки 

Periodica Polytechnica Transportation Engineering