Спеціальність 292. Міжнародні економічні відносини. Освітня програма «Міжнародний бізнес»