Спеціальність 051. Економіка. Освітня програма «Економіка»

Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка 

Актуальні питання масової комунікації 

Актуальні проблеми економіки 

Бізнес Інформ

Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи

Вісник Національного технічного університету «ХПІ» (економічні науки) 

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління

Вісник Тернопільського національного економічного університету

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна»

Галицький економічний вісник

Глобальні та національні проблеми економіки

Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво

Економіка і регіон

Економіка і управління бізнесом

Економіка розвитку

Економіка та держава

Економіка та суспільство

Економіка України

Економіка, управління та адміністрування

Економічний вісник Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет»

Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Економічний журнал Одеського політехнічного університету

Економічний форум

Економічні горизонти

Європейський науковий журнал економічних та фінансових інновацій

Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки

Інтернаука. Серія «Економічні науки»

Інфраструктура ринку

Київський економічний науковий журнал

Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку

Міжнародна економічна політика

Науковий вісник УМО. Серія: Економіка та управління

Підприємництво та інновації

Проблеми економіки

Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління

Соціальна економіка

Сучасні проблеми економіки і підприємництво

Східна Європа: економіка, бізнес та управління

Український журнал прикладної економіки та техніки

Acta Academiae Beregsasiensis. Economics

Business Ethics and Leadership

Communications and Communicative Technologies

Economics, Entrepreneurship, Management

European Journal of Management Issues

Innovative Marketing

Modern Economics

Problems and Perspectives in Management

SocioEconomic Challenges

Time description of economic reforms