Щорічна Міжнародна наукова конференція CED–2018 «Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця»

 

 

31 травня – 1 червня 2018 року у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця відбулась III Щорічна Міжнародна наукова конференція CED–2018 «Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця» 

В Україні свято сприймається як спосіб приєднання до тих цінностей, які дотримуються в ЄС.

 

В. С. Пономаренко, д. е. н., професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця та В. Г. Кремень, д. філос. н., професор, Академік НАН України Президент Національної академії педагогічних наук України відвідали бібліотеку Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, інформаційний центр Євросоюзу, філію інформаційного центру Світового банку в Україні та виставку, присвячену працям Василя Григоровича Кремня - українського вченого, державного, політичного і громадськогo діяча, президента НАПН України, академіка НАН України, академіка НАПН України, Іноземного члена РАО.