Структура бібліотеки

Директор бібліотеки

Загоруйко Ірина Віталіївна

3-й поверх, к.306, тел.702-07-19, (2-64)

 

Інформаційно – довідковий відділ — к.303, тел. 2-11


Фонд відділу містить: 
- Енциклопедії; 
- Словники; 
- Довідники; 
- Статистичні щорічники; 
- збірники нормативних актів; 
- Тематичні бібліографічні покажчики; 
- Реферативні журнали; 

Працівники відділу здійснюють: 
- довідково-бібліографічне обслуговування всіх категорій читачів, 
- консультації з питань використання довідково-пошукового апарату і роботи з електронним каталогом. 

Працівники відділу організовують і проводять: 
- Дні інформації; 
- Заняття з основ інформаційної культури; 
- Дні кафедр; 
- Книжкові виставки, 

Працівники відділу виконують: 
- письмові тематичні довідки за замовленнями кафедр і підрозділів університету; 
- консультують читачів стосовно оформлення списків літератури.

Відділ інформаційних технологій— к.303, тел. 2-11


Функції відділу: 

- організація локальної комп'ютерної мережі бібліотеки; 
-розробка і впровадження автоматизованих бібліотечних технологій в діяльність науково-технічної бібліотеки, 
-створення, наповнення та забезпечення роботи офіційного Web-сайту бібліотеки; 
-організація локального та віддаленного доступу користувачів до електронних ресурсів бібліотеки університету;

Відділ комплектування— к.301, тел. 2-10


Відділ комплектування забезпечує науково обгрунтоване і профільне комплектування фонду бібліотеки. 
На основі замовлень кафедр і відділів робиться заказ на нову літературу. 
Двічі на рік відділ організовує передплату періодичних видань – газет і журналів. 
Література, яка надходить до бібліотеки підлягає обліку. Відділ веде сумарний, індивідуальний облік.

Відділ наукового опрацювання документів і організації каталогів— к.301а, тел. 2-10


Відділ виконує наукове опрацювання та систематизацію літератури, яка надходить до бібліотеки, організовує і веде довідково - пошуковий аппарат, до складу якого входять такі каталоги: 

Алфавітні каталоги 
Систематичний каталог 
Електронний каталог 

Працівники відділу: 
- здійснюють консультації користувачам з питань пошуку і тематичного підбору літератури у каталогах бібліотеки, 
- здійснюють консультації користувачам з питань УДК.

Відділ обслуговування


Основні завдання відділу: 
- забезпечення повного, якісного та оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування користувачів згідно з Правилами користування бібліотекою; 
- формування, вивчення та збереження підсобних фондів Відділу; 
- допомога користувачам бібліотеки в користуванні як електронним, так і паперовим довідково-пошуковим апаратом бібліотеки; 
- вивчення передового досвіду бібліотечної роботи та науково-методична робота з питань поліпшення організації обслуговування користувачів, використання підсобних фондів; 
- допомога у проведенні конференцій та інших заходів у читальних залах Відділу.