Бібліотека сьогодні

Бібліотека розміщується в окремому науково-бібліотечному корпусі. До послуг читачів абонементи навчальної, художньої та наукової літератури, а також літератури іноземними мовами; універсальна читальна зала, в якій створено автоматизовані місця для користувачів, відкрито доступ до всесвітньої інформаційної мережі Internet. Бібліотека має в своєму розпорядженні сучасний фонд економічної літератури, а також літератури за різними напрямками, відповідно до потреб навчального процесу. На даний час фонд бібліотеки складає близько 750 000 примірників різноманітних видань, серед яких книги, методичні рекомендації, дисертації та автореферати, періодичні видання. З 2003 року в бібліотеці працює автоматизована бібліотечно-інформаційна система – УФД/Бібліотека, що створена на базі сучасних технологій і стандартів обробки і зберігання інформації. Система забезпечує автоматизацію основних виробничих циклів університетської бібліотеки.

Сформовано електронний каталог, який на даний час до послуг користувачів. Пошук здійснюється за тематичними рубриками, авторами, назвами. Електронний каталог дає можливість користувачам самостійно отримувати інформацію про наявність літератури у фондах бібліотеки. Впроваджено технологію штрих-кодування літератури і електронної видачі документів. Зараз абонементи і читальні зали працюють в автоматизованому режимі. Бібліотека має свій сайт, де можна ознайомитися зі структурою бібліотеки, режимом роботи; розташуванням читальних зал і абонементів; скористатися електронним каталогом, а за необхідністю – замовити літературу на свій абонемент; ознайомитися з новими надходженнями до бібліотеки; переглянути електронну картку користувача та ознайомитися з віртуальними виставками, новинами та заходами. Через сайт бібліотеки надається доступ до баз даних повнотекстових документів. Інформація є актуальною і постійно оновлюється.

На базі бібліотеки працює  Інформаційний центр Євросоюзу. Метою Центру є поширення інформації про ЄС та його політику. Також на базі бібліотеки відкрито Інформаційний центр Світового банку в Україні. Наукові дослідження професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Університету зберігаються у Репозитарії (науковому архіві) ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Електронний масив документів у Репозитарії постійно зростає, поповнюється працями вчених ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Бібліотека веде соціокультурну діяльність. Постійно для всіх користувачів проходять заходи зі збереження національної пам’яті, популяризації української мови, історії України, видатних діячів культури та науки,  історичних традицій тощо.