Бібліотека сьогодні

На сьогоднішній день бібліотека розмістилася на 5-ти поверхах науково-бібліотечного корпусу (з 3-го до 7-го поверху). Загальна площа бібліотеки 6 тис.кв.м. До послуг читачів відкрито 6 читальних зал, 9 книгосховищ, 7 абонементів наукової та навчальної літератури, серед яких: абонементи та читальні зали за наступними факультетами – «Консалтингу і міжнародного бізнесу», «Фінансовий», «Міжнародних економічних відносин», «Економічної інформатики», «Менеджменту і маркетингу», «Економіки і права»; читальна зала періодичних видань; абонементи та читальні зали за спеціальним спрямуванням – професорсько-викладацького складу, аспірантів, іноземних студентів, літератури іноземними мовами, художньої літератури.

Бібліотека має в своєму розпорядженні сучасний фонд економічної літератури, а також літератури за різними напрямками, відповідно до потреб навчального процесу. На даний час фонд бібліотеки складає близько 900 тис. примірників різноманітних видань, в тому числі, книги, методичні рекомендації, дисертації та автореферати, періодичні видання. З березня 2003 року в бібліотеці працює автоматизована бібліотечно-інформаційна система – УФД/Бібліотека, що створена на базі сучасних технологій і стандартів обробки і зберігання інформації. Система забезпечує автоматизацію основних виробничих циклів університетської бібліотеки: відбір документів за різними ознаками, перегляд бібліографічних описів, відомостей про наявність та електронні копії; каталогізація видань, створення аналітичних описів, підготовка бібліографічних довідок та покажчиків; комплектування бібліотеки, облік та аналіз стану фонду; обслуговування читачів: замовлення, видача та повернення літератури; перегляд і друк каталожних карток.

Бібліотечна мережа складає 111 комп’ютерів. Автоматизовано всі технологічні процеси у відділах комплектування документів, наукового опрацювання документів і організації каталогів, інформаційних технологій, інформаційно-бібліографічному відділі та пунктах обслуговування користувачів. Загальна кількість автоматизованих робочих місць для співробітників бібліотеки складає 29 одиниць. Створено автоматизовані місця з комп’ютерами для користувачів у читальних залах бібліотеки. У читальних залах пошук необхідних видань в електронному каталозі на рівні користувача здійснюється за наступними критеріями: предметна рубрика, автор, назва, шифр, рік видання та інші елементи бібліографічного опису. Отже, необхідну інформацію про наявність літератури у фондах бібліотеки користувачі можуть отримувати самостійно під час роботи з електронним каталогом.

У 2005 році було впроваджено технологію штрих-кодування літератури і організацію електронної видачі, що значно скоротило черги на абонементах та читальних залах, надало можливість оперативно отримувати інформацію про наявність книг на полиці. На сьогодні абонементи і читальні зали працюють в автоматизованому режимі.

У бібліотеці створена картотека книгозабезпеченості в електронному вигляді. За допомогою створеного згідно навчальних планів тематичного каталогу «Дисципліни» і «Тематико-типологічний план» з’явилась можливість проводити аналіз забезпеченості дисциплін необхідною літературою

У липні 2003 року бібліотека почала формування електронного каталогу, який на даний час складає близько 180 тис. записів.

У бібліотеці створені: база даних нових надходжень, база даних статей періодичних видань, база даних дисертацій і авторефератів університету, база даних документів на електронних носіях; праць вчених Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця. На сьогоднішній день електронний каталог бібліотеки містить 6370 рубрик за основними тематичними розділами: економіка, право, політологія, мовознавство, освіта та ін. До послуг користувачів в читальних залах відкрито доступ до всесвітньої інформаційної мережі – INTERNET. Також надається доступ до системи інформаційно-правового забезпечення “Ліга-Закон”.

З 2006 року почав роботу сайт бібліотеки, на якому можна ознайомитися із структурою бібліотеки, режимом роботи; розташуванням читальних залів і абонементів; зробити пошук літератури в електронному каталозі, а при необхідності — замовити літературу на свій абонемент; ознайомитися з новими надходженнями в бібліотеку; переглянути свою електронну картку; поставити питання черговому бібліографу; ознайомитися з літературою інформаційних центрів та переглянути віртуальні виставки. Через сайт бібліотеки можна вийти на бази даних повнотекстових документів у відкритому доступі. Інформація є актуальною і постійно поновлюється відповідно до змін.

У 2012 було створено Репозитарій (науковий архів) ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Основне призначення наукового архіву - накопичення, збереження, розповсюдження та забезпечення довготривалого, постійного та надійного доступу до наукових досліджень професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Університету. Електронний масив документів у Репозитарії постійно зростає, поповнюється працями вчених ХНЕУ ім. С. Кузнеця.

На базі бібліотеки відкрито Інформаційний центр Світового банку в Україні. Інформаційний центр Світового банку створений для надання громадськості інформації про групу Світового банку, проекти та програми, що фінансуються Банком, а також широкий спектр досліджень з різноманітних проблем розвитку. Відвідувачі мають змогу користуватися електронними ресурсами Групи Світового банку та мають доступ до публікацій Банку та інших матеріалів з питань розвитку.

На базі бібліотеки у квітні 2009 року відкрито Інформаційний центр Євросоюзу. Метою Центру є поширення інформації про ЄС та його політику серед широкого кола зацікавлених осіб. Інформаційний фонд Центру регулярно поповнюється публікаціями та матеріалами офіційних установ Європейського Союзу, а також періодичними виданнями, журналами ЄС та іншими матеріалами, що стосуються діяльності ЄС, життя та соціальних стандартів, освіти в країнах ЄС, питань співпраці України та ЄС. На сьогодні фонд складає 845 примірників.

Інформаційний центр ЄС регулярно проводить інформаційні заходи для студентів та викладачів з найбільш актуальних питань стосовно діяльності Європейського Союзу, його відносин з Україною, презентації освітніх програм ЄС для студентів та молодих науковців.

Творчий колектив співробітників бібліотеки «SociumLibrarySloboda» з 2014 року проводить культурно-масові заходи для всіх зацікавлених співробітників, викладачів та студентів університету. Зустрічі відбуваються майже кожного місяця до святкових та пам’ятних дат.

Мета заходів – збереження національної пам’яті, популяризація української мови, історії України, видатних персоналій Слобожанщини, культурних традицій тощо. На заходах відбувається: презентація книг на означену тематику, перегляд документальних і художніх стрічок, виконання українських  пісень, читання поезії. Деякі заходи проводяться у формі інтелектуальних ігор. Творчий колектив «SociumLibrarySloboda» проводить заходи за підтримки профспілки ХНЕУ ім. С. Кузнеця.