Корисні посилання

Корисні посилання

Бібліометрика української науки    
   
Всі українські наукові журнали у SCOPUS та Web of Science
   
 Open Ukrainian Citation Index (OUCI)          
   
Український індекс наукового цитування      
   
  Цифрова патентна бібліотека
   
Think. Check. Submit - перевірка видання (журналу) на доброчесність 
   
Національний репозитарій академічних текстів