Бібліометричні профілі науковців ХНЕУ ім. С. Кузнеця

 

Вебресурс створено з метою узагальнення та актуалізації достовірної інформації про результати наукової діяльності співробітників університету, їх публікаційну активність, присутність в системі ідентифікації авторів Open Researcher and Contributor ID (ORCID) та в наукометричних базах даних Google Scholar, Scopus та Web of Science.

А  Б  В  Г  Д  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

Професорсько-викладацький склад кафедр

Факультет економіки і права

Кафедра державного управління, публічного  адміністрування та економічної  політики

Кафедра економіки підприємства та організації бізнесу

Кафедра правового регулювання економіки

Кафедра соціальної економіки

Кафедра психології та соціології

 

Факультет інформаційних технологій

Кафедра економічної кібернетики і системного аналізу

Кафедра інформатики та комп’ютерної техніки

Кафедра інформаційних систем

Кафедра кібербезпеки та інформаційних технологій

Кафедра комп’ютерних систем і технологій

 

Факультет менеджменту і маркетингу

Кафедра маркетингу

Кафедра менеджменту, логістики та інновацій

Кафедра менеджменту та бізнесу

 

Факультет міжнародних відносин і журналістики

Кафедра міжнародних відносин, політичних наук і практичної філософії

Кафедра міжнародних економічних відносин

Кафедра педагогіки, іноземної філології та перекладу

Кафедра управління соціальними комунікаціями

 

Факультет  міжнародної економіки і підприємництва

Кафедра готельного і ресторанного бізнесу

Кафедра міжнародної економіки і менеджменту

Кафедра підприємництва і торгівлі

Кафедра статистики та економічного прогнозування

Кафедра туризму

 

Факультет фінансів і обліку

Кафедра вищої математики та економіко-математичних методів

Кафедра митної справи і фінансових послуг

Кафедра обліку і бізнес-консалтингу

Кафедра фінансів

 

Факультет підготовки іноземних громадян

Кафедра здорового способу життя, технологій і безпеки життєдіяльності

Кафедра іноземних мов та міжкультурної комунікації

Кафедра українознавства і мовної підготовки іноземних громадян

З питаннями щодо створення і управління авторськими профілями Ви можете звернутися: udkhneu@gmail.com.

//