Бібліометричні профілі науковців ХНЕУ ім. С. Кузнеця

 

Вебресурс створено з метою узагальнення та актуалізації достовірної інформації про результати наукової діяльності співробітників університету, їх публікаційну активність, присутність в системі ідентифікації авторів Open Researcher and Contributor ID (ORCID) та в наукометричних базах даних Google Scholar, Scopus та Web of Science.

А  Б  В  Г  Д  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

Професорсько-викладацький склад кафедр

Факультет економіки і права

Кафедра державного управління, публічного  адміністрування та економічної  політики

Кафедра економіки підприємства та організації бізнесу

Кафедра правового регулювання економіки

Кафедра соціальної економіки

 

Факультет інформаційних технологій

Кафедра економічної кібернетики і системного аналізу

Кафедра інформатики та комп’ютерної техніки

Кафедра інформаційних систем

Кафедра кібербезпеки та інформаційних технологій

Кафедра комп’ютерних систем і технологій

 

Факультет менеджменту і маркетингу

Кафедра маркетингу

Кафедра менеджменту, логістики та інновацій

Кафедра менеджменту та бізнесу

 

Факультет міжнародних відносин і журналістики

Кафедра міжнародних відносин, політичних наук і практичної філософії

Кафедра міжнародних економічних відносин

Кафедра педагогіки, іноземної філології та перекладу

Кафедра управління соціальними комунікаціями

 

Факультет  міжнародної економіки і підприємництва

Кафедра готельного і ресторанного бізнесу

Кафедра міжнародної економіки і менеджменту

Кафедра підприємництва і торгівлі

Кафедра статистики та економічного прогнозування

Кафедра туризму

 

Факультет фінансів і обліку

Кафедра вищої математики та економіко-математичних методів

Кафедра митної справи і фінансових послуг

Кафедра обліку і бізнес-консалтингу

Кафедра фінансів

 

Факультет підготовки іноземних громадян

Кафедра здорового способу життя, технологій і безпеки життєдіяльності

Кафедра іноземних мов та міжкультурної комунікації

Кафедра українознавства і мовної підготовки іноземних громадян

З питаннями щодо створення і управління авторськими профілями Ви можете звернутися: udkhneu@gmail.com.