Вимоги до оформлення бібліографічних списків документів

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ ДОКУМЕНТІВ 

 

До уваги науковців!

Міжнародні стилі цитування та посилання в наукових роботах

 

10 березня 2017 року набув чинності Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження вимог до оформлення дисертації».

Вимоги визначають структуру та правила оформлення дисертації. Зокрема, вимоги до оформлення титульного аркуша, оформлення анотації, основної частини, обсягу основного тексту, розділів дисертації, оформлення списку використаних джерел тощо. МОН спростило вимоги до оформлення списку використаних джерел у дисертації, унормувало питання використання мов при написанні роботи та додало до структури дисертації анотацію.

Простішими стають вимоги до оформлення списку використаних джерел у дисертації. На вибір можна використовувати Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» або один з 11 міжнародних стилів цитуваня (MLA style, APA-1,2, Chicago/Turabianstyle, Harvard style, ACS, AIP, IEEE, Vancouver, OSCOLA, APS, Springer MathPhys Style), віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій, що є загальновживаними у закордонній практиці оформлення наукових праць.

На сайті Української бібліотечної асоціації опублікованоо «Методичні рекомендації з оформлення міжнародних стилів цитування та посилання в наукових роботах». До цього рекомендованого переліку включено 9 міжнародних стилів, які відображають всі галузі наукових досліджень:

 

  • IEEE style (інженерія, електроніка, телекомунікації, інформатика та інформаційні технології);

  • AIP style (фізика)$

  • Chicago style: Author-Date (фізичні, природничі та суспільні науки);

  • ACS style (хімія та інші природничі науки);

  • Vancouver style (медицина та фізичні науки);

  • APA style (суспільні науки);

  • Chicago style: Notes and Bibliography (гуманітарні науки);

  • Harvard Referencing style (гуманітарні науки та суспільні науки);

  • MLA style (гуманітарні науки).

 

Рекомендації стануть у нагоді всім, хто готує статтю для публікації в міжнародних наукових журналах та українським виданням, які працюють над зміною власних вимог до оформлення публікацій.

 

ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання  / Нац. стандарт України. Вид. офіц. [Уведено вперше; чинний від 01.07.2016]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с. (Інформація та документація). – З внесеними поправками.

 

В Україні прийнято стандарт ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання», який установлює види бібліографічних посилань, правила та особливості їхнього складання і розміщення у документах. Стандарт розроблено фахівцями Книжкової палати України імені Івана Федорова, його дія поширюється на бібліографічні посилання в опублікованих і неопублікованих документах, його застосовують для оформлення бібліографічних посилань та бібліографічних списків посилань у наукових роботах.

 

Стандарт ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання» не замінює ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», але він дозволяє значно спростити укладання переліків посилань.

Приклади оформлення інформації про видання в списках літератури згідно з цим стандартом можна знайти за посиланням.

Згідно з Указом Держкомітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики від 10.11.2006 р. № 322 з 1 липня 2007 року в Україні діє міждержавний стандарт ДСТУ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». Нововведений стандарт відповідає ГОСТові 7.1-2003 і є базовим для складання бібліографічного опису всіх видів документів. Цей стандарт вводиться замість п’яти попередніх стандартів опису нотних, картографічних та образотворчих видань, аудіовізуальних матеріалів, друкованих та електронних видів документів (ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82).

 

ДСТУ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – [Чинний від 2007-07-01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – 47 с.

 

Державний стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання –  регламентуючий документ для оформлення бібліографічних списків, списків використаної літератури, списків літератури в наукових роботах тощо.

Стандарт не поширюється на бібліографічні посилання.

Приклади оформлення інформації про видання в списках літератури згідно з цим стандартом можна знайти за посиланням.

 

 

Пропонуємо вам скористатись онлайн-сервісом із оформлення бібліографічних посилань «Grafiati», який дозволяє автоматично генерувати правильні посилання на джерела за українськими та міжнародними стандартами (ДСТУ 8302:2015, APA, MLA, Chicago та ін.) шістьома мовами – українською, англійською, французькою, італійською, іспанською та польською. Це допоможе спростити успішне оформлення наукових публікацій. «Grafiati» – це сервіс автоматичного оформлення бібліографічних посилань і створення списків використаних джерел.

ДСТУ 4331:2004 «Правила описування архівних документів»

ДСТУ 3582:2013. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою

ГОСТ 7.11-2004. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках