Доступ до наукометричних баз Scopus та Web of Science

Доступ до наукометричних баз Scopus та Web of Science

подовжено у 2019 році.

Доступ до баз – з будь-якого комп'ютера в мережі університету.