400 років з дня народження Вільяма Петті

26 травня виконується 400 років з дня народження Вільяма Петті ‒ видатного англійського економіста. Вільям Петті є центральною фігурою, що представляє початок розкладу меркантилізму і виникнення класичної політичної економії. Він залишив помітний слід в історії економічної науки. Погляди Петті були дуже багатосторонніми, він генерував ідеї щодо всіх аспектів економіки. Найбільшим його внеском в економіку став винахід «політичної арифметики» – кількісних оцінок національного багатства та потоку національного доходу з метою визначення належної бази для оподаткування.

 

У своїх працях англійський економіст:

 

  • Перейшов від емпіричного опису економіки до виявлення причинних залежностей її функціонування, застосування методу наукової абстракції.

  • Започаткував математизацію економічного аналізу та економіко-статистичні методи пізнання.

  • Подолав меркантилістські уявлення про суть багатства та джерела його примноження.

  • Виокремив категорії національного доходу і національного багатства, здійснив спробу їх грошової оцінки.

  • Заклав основи трудової теорії вартості.

  • Здійснив спробу визначити об’єктивну основу заробітної плати, встановивши її залежність від вартості засобів існування робітників.

  • Започаткував вивчення диференціальної земельної ренти, існування якої він пов’язував із відмінностями у родючості землі та різним місцерозташуванням земельних ділянок стосовно ринку. Дав перше глибоке та оригінальне для того часу трактування ціни землі як капіталізованої земельної ренти.

  • Сформулював та спробував вирішити проблему грошового обігу, звернувши увагу на кількість грошей як важливий фактор економічної стабільності.

  • Здійснив дослідження проблем оподаткування та фінансів, розкрив джерела і структуру податкових зборів тощо.

 

Джерело: http://wiki.kneu.edu.ua/HistOfEcoTeor/index.php/Петті_Вільям