Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення.

Електронні видання (книги)
Електронні видання (методичні)
Анатомія менеджменту
Мінцберг, Генрі.
Анатомія менеджменту. Ефективний спосіб керувати компанією = Mintzberg on Management. Inside Our Strange World of Organizations / Г. Мінцберг ; пер. з англ. Р. Корнута. – Київ : Наш формат, 2018. – 397 с. : іл. – Прим.: с. 386-392. – ISBN 978-617-7552-61-0. – 978-617-7552-62-7.
Компетентнісний вимір професійного розвитку працівників освіти в сфері інтелектуальної власності
Компетентнісний вимір професійного розвитку працівників освіти в сфері інтелектуальної власності : монографія / за заг. ред. В. Е. Лунячека; Укр. інж.-пед. акад. – Харків : Оберіг, 2020. – 365 с. : іл. – Бібліогр. до кожн. розд. – ISBN 978-966-8689-48-2.
Digitalization of the economy: how to improve the country's competitiveness
Digitalization of the economy: how to improve the country's competitiveness = Цифровізація економіки України: як підвищити конкурентоспроможність країни / V. P. Vishnevsky, O. M. Harkushenko, M. Yu. Zanizdra [et al.] ; edit. by V. P. Vishnevsky and S. I. Kniaziev. – Kyiv : Akademperiodyka, 2021. – 168 p. : il. – (Проект" Українська наукова книга іноземною мовою"). – Bibliogr.: p. 161-164. – ISBN 978-966-360-435-0.
Облік і звітність в оподаткуванні
Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посіб. / М. Т. Теловата, В. П. Пантелеєв, К. В. Безверхий [та ін.]. – Київ : [НАСОА], 2019. – 508 с. : іл. – Бібліогр. до кожн. т. – ISBN 978-617-7431-18-2.
Культурна карта. Бар'єри міжкультурного спілкування в бізнесі
Меєр, Ерін.
Культурна карта. Бар'єри міжкультурного спілкування в бізнесі = The Culture Map. Breaking Through the Invisible Boundaries of Global Business / Е. Меєр ; пер.з англ. О. Дубчак. – Київ : Наш формат, 2020. – 218 с. : іл. – Прим.: с. 217-218. – ISBN 978-617-7863-29-7. – 978-617-7863-30-3.
Формирование учебно-производственной базы инженерно-экономических образовательных организаций
Антонов, С. А.
Формирование учебно-производственной базы инженерно-экономических образовательных организаций : монография / С. А. Антонов ; Гос. ун-т упр. – Москва : [ГУУ], 2020. – 295 с. : ил. – Прил.: с. 291-295. – Библиогр.: с. 280-290. – ISBN 978-5-215-03376-0
Большая книга переговоров. Стратегии, сценарии, кейсы
Шелл, Ричард.
Большая книга переговоров. Стратегии, сценарии, кейсы = Bargaining for Advantage. Negotiation Strategies for Reasonable People : пер. с англ. / Р. Шелл. – Москва : Альпина Паблишер, 2020. – 391 c. : ил. – Прим.: с. 352-385. – Библиогр.: с. 386-390. – ISBN 978-5-9614-3332-6. – 978-014303-697-5.
Викиномика. Как массовое сотрудничество изменяет все
Тапскотт, Дон.
Викиномика. Как массовое сотрудничество изменяет все = Wikinomics. How Mass Collaboration Changes Everything : пер. с англ. / Д. Тапскотт, Д. Э. Уильямс. – Москва : Альпина Паблишер, 2020. – 455 с. – Прим.: с. 423-455. – ISBN 978-5-6042878-7-3.
Історія економіки та економічних теорій
Історія економіки та економічних теорій : підручник / В. О. Сивоконь, Н. В. Статівка, В. Л. Міненко [та ін.] ; за заг. ред. В. О. Сивоконя, Н. В. Статівки; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіональний ін-т держ. упр. – Харків : ХарРІ НАДУ "Магістр", 2019. – 619 с. : іл. – Бібліогр. до кожн. гл. – ISBN 978-966-390-139-8.
Краткий курс истории Украины
Палий, А.
Краткий курс истории Украины / А. Палий. – 3-е изд. – Киев : Саммит-книга, 2018. – 459 с. : ил. – ISBN 978-617-7672-90-5.
Страховий менеджмент
Калашнікова, Т. В.
Страховий менеджмент : навч. посіб. / Т. В. Калашнікова, О. М. Калашников ; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. – Харків : [ФОП Панов А.М.], 2017. – 199 с. : іл. – Термінол. словник с. 162-199. – Бібліогр.: с. 157-161.
Ви те, що ви робите. Як створити корпоративну культуру
Горовіц, Бен.
Ви те, що ви робите. Як створити корпоративну культуру = What You Do is Who You Are. How to Create Your Business Culture / Б. Горовіц ; пер. з англ. В. Глінка. – Київ : Наш Формат, 2020. – 220 с. – Прім.: с. 213-214. – ISBN 978-617-7863-84-6.
Маркетинг от А до Я. 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер
Котлер, Ф.
Маркетинг от А до Я. 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер = Marketing Insights From A To Z. 80 Concepts Every Manager Needs To Know : пер. с англ. / Ф. Котлер. – Київ : Альпіна Паблішер, 2020. – 241 с. – ISBN 978-617-7858-10-1.
Сучасний тлумачний словник української мови
Яковлева, А. М.
Сучасний тлумачний словник української мови : 55000 слів / А. М. Яковлева, Т. М. Афонська. – Х. : Торсінг, 2017. – 670 с. – ISBN 978-966-939-352-4.
Решение проблемы инноваций в бизнесе
Кристенсен, Клейтон.
Решение проблемы инноваций в бизнесе. Как создать растущий бизнес и успешно поддерживать его рост. = The Innvator's Solution. Creating and Sustaining Successful Growth / К. Кристенсен, М. Рейнор ; [пер. c англ. E. Калининой]. – 3-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2020. – 289 с. : ил. – ISBN 978-5-9614-6621-8. – 1-57851-852-0.
Бизнес с нуля. Метод Lean Startup для быстрого тестирования идей и выбора бизнес-модели
Рис, Эрик.
Бизнес с нуля. Метод Lean Startup для быстрого тестирования идей и выбора бизнес-модели = The Lean Startup. How Today Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses : пер. с англ. / Э. Рис. – 8-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2020. – 254 с. : ил. – Библиогр.: с. 249-250. – ISBN 978-5-9614-6837-3. – 978-0-307-88789-4.
100 важных событий истории Украины
Сорока, Ю.
100 важных событий истории Украины / Ю. Сорока ; [пер. с укр. М. П. Згурской]. – Харьков : Фолио, 2018. – 205 с. : ил. – (Настоящая история). – ISBN 978-966-03-8514-6. – 978-966-03.8545-0.
Управлінський облік
Голов, С. Ф.
Управлінський облік : підручник / С. Ф. Голов. – Київ : ЦУЛ, 2020. – 534 с. : іл. – Глосарій с. 497-518; Дод.: с. 519-534. – ISBN 978-617-673-692-9.
Українська мова та література
Авраменко, О. М.
Українська мова та література : довідник. Завдання в тестової формі. Ч. 1 / О. М. Авраменко, М. Б. Блажко. – 7-е вид., доп. – Київ : Грамота, 2017. – 566 с. – ISBN 978-966-349-653-5.
Правила життя та бізнесу
Манн, І. Б.
Правила життя та бізнесу / І. Б. Манн ; [пер. з рос. О. Ткаченко]. – Харків : Моноліт, 2021. – 173 с. – ISBN 978-617-577-228-7.
5 рівнів лідерства. Доведені методи збільшення свого потенціалу
Максвелл, Джон К.
5 рівнів лідерства. Доведені методи збільшення свого потенціалу / Джон К. Максвелл ; [пер. з англ. Т. Куріпко]. – Харків : Фабула, 2019. – 303 с. – Бібліогр.: с. 302-303. – ISBN 978-617-09-3891-6.
Організаційно-економічне забезпечення управління інноваціями та інноваційною працею
Черноіванова, Г. С.
Організаційно-економічне забезпечення управління інноваціями та інноваційною працею : монографія / Г. С. Черноіванова. – Харків : [ФОП Лібуркіна Л.М.], 2018. – 282 с. : іл. – Дод.: с. 221-282. – Бібліогр.: с. 204-220. – ISBN 978-966-8177-91-0.