Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення.

Електронні видання (книги)
Електронні видання (методичні)
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Організація та методологія наукових досліджень»
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Організація та методологія наукових досліджень» : для аспірантів ( здоб. вищ. освіти ступеня докт. філос.) / [уклад.: О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань]; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Харків : Право, 2020. – 38 с. – Дод.: с. 35-37. – Бібліогр.: с. 19-22. – ISBN 978-966-937-895-8.
Усі гетьмани України
Реєнт, О. П.
Усі гетьмани України : Легенди. Міфи. Біографії / О. П. Реєнт, І. А. Коляда. – Харків : Фоліо, 2017. – 415 с. – (Історичне досьє). – Бібліогр.: с. 413. – ISBN 978-966-03-5180-6. – 978-966-03-7189-7.
Быстрый старт. Проверенная методика запуска стартапа
Кавасаки, Гай.
Быстрый старт. Проверенная методика запуска стартапа = The Art of the Start 2.0. The Time-Tested,Battle-Hardened Guide for Anyone Starting Anything : пер. с англ. / Г. Кавасаки. – Москва : Альпина Паблишер, 2020. – 399 с. : ил. – (Альпина. Бизнес). – ISBN 978-5-9614-3000-4.
Теорія держави і права
Каткова, Т. Г.
Теорія держави і права : навч. посіб. у визнач. і табл. / Т. Г. Каткова. – 2-ге вид., доп. – Харків : Право, 2020. – 95 с. : іл. – Бібліогр.: с. 94-95. – ISBN 978-966-937-856-9.
Reformation: The Success of Europe and a Chance for Ukraine
Reformation: The Success of Europe and a Chance for Ukraine / V. Smith, L. Kistersky, O. Romanenko [et al.] ; by Edit. of L. Kistersky, O. Romanenko; Studies in Intermational Economics and Business. – Prague : Coretex CZ SE, 2020. – 299 p. : il. – Bibliogr.: p. 241-278. – ISBN 978-80-907576-2-2.
Дизайн впечатлений. Инструменты и шаблоны создания у клиента положительных эмоций от взаимодействия с компанией и продуктом
Россман, Роберт.
Дизайн впечатлений. Инструменты и шаблоны создания у клиента положительных эмоций от взаимодействия с компанией и продуктом = Designing Experiences : пер.с англ. / Р. Россман, М. Дюрден. – Москва : Альпина Паблишер, 2021. – 331 с. : ил. – Прим.: с. 306-331. – ISBN 978-0231191685. – 978-5-9614-2726-4.
Держава сталого розвитку. Майбутнє урядування, економіки та суспільства
Наїр, Чандран.
Держава сталого розвитку. Майбутнє урядування, економіки та суспільства = The Sustainable State. The Future of Government, Economy, and Society / Ч. Наїр ; пер. з англ. І. Гнатовська. – Київ : Наш Формат, 2020. – 287 с. : іл. – Прим.: с. 279-287. – Бібліогр.: 269-278. – ISBN 978-617-7863-13-6. – 978-617-7863-14-3.
Від крапки до крапки. Уроки лідерства у світі стартапів
Чемберс, Джон.
Від крапки до крапки. Уроки лідерства у світі стартапів / Д. Чемберс, Д. Брейді ; [пер. з англ. Р. Клочко]. – Київ : КМ-Букс, 2020. – 335 с. – Покажч.: с. 323-333. – ISBN 978-966-948-374-4.
Реклама под прикрытием. Нативная реклама, контент-маркетинг и тайный мир продвижения в интернете
Эйнштейн, Мара.
Реклама под прикрытием. Нативная реклама, контент-маркетинг и тайный мир продвижения в интернете = Blak Ops Advertising. Native Ads, Content Marketing, and the Covert World of the Digital Sell : пер.с англ. / М. Эйнштейн. – Москва : Альпина Паблишер, 2020. – 300 с. – Прим.: с. 251-300. – ISBN 978-5-9614-6243-2.
Инста-грамотные тексты. Пиши с душой – продавай с умом
Кот, Д.
Инста-грамотные тексты. Пиши с душой – продавай с умом / Д. Кот. – Санкт-Петербург : Питер, 2020. – 220 с. : ил. – (Маркетинг для профессионалов). – ISBN 978-5-4461-1768-0.
Управління змінами на виробничому підприємстві: теоретичні засади та методичний інструментарій
Дорошук, Г. А.
Управління змінами на виробничому підприємстві: теоретичні засади та методичний інструментарій : монографія / Г. А. Дорошук, Г. О. Граціотова ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Освіта України, 2021. – 205 с. : іл. – Дод.: с. 166-205. – Бібліогр.: с. 149-165. – ISBN 978-617-7366-78-1.
Вовремя и в рамках бюджета. Управление проектами по методу критической цепи
Лич, Лоуренс.
Вовремя и в рамках бюджета. Управление проектами по методу критической цепи = Critical Chain Project Management : пер. с англ. / Л. Лич. – Москва : Альпина Паблишер, 2020. – 487 с. : ил. – (Альпина Бизнес). – Словарь...с. 467-486. – Библиогр. к каждой гл. – ISBN 978-5-9614-3138-4.
Темпоральні характеристики зовнішньої трудової міграції в Україні
Майданік, І. П.
Темпоральні характеристики зовнішньої трудової міграції в Україні / І. П. Майданік ; Ін-т демогр. та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. – Київ : [б. в.], 2020. – 270 с. : іл. – ISBN 978-966-02-9314-4.
Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави
Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія; до 50-річчя Терноп. нац. екон. ун-ту / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 330 с. : іл. – Бібліогр.: с. 307-330. – ISBN 978-966-654-438-7.
Основи охорони праці
Основи охорони праці : підручник / О. В. Третьяков, Є. В. Доронін, Р. В. Пономаренко, В. Л. Безсонний ; Харк. держ акад. фіз. культури. – Харків : [Планета-Прінт], 2020. – 586 с. : іл. – Дод.: с. 480-586. – Бібліогр.: с. 473-479. – ISBN 978-617-7751-79-2.
Емоційний інтелект у бізнесі
Гоулман, Деніел.
Емоційний інтелект у бізнесі = Working With Emotional Intelligence / Д. Гоулман ; [пер. з англ. Ю. Шекет]. – Харків : Віват, 2021. – 526 с. – (Бізнес). – Дод.: с. 443-460; Прим.: с. 461-525. – ISBN 978-966-982-222-2. – 978-0-553-37858-0.
Виклики для менеджменту XXI століття
Друкер, Пітер Ф.
Виклики для менеджменту XXI століття / Пітер Ф. Друкер ; [пер. з англ. Т. Літенської]. – Київ : КМ-БУКС, 2020. – 236 с. – Покажч.: с.232-236. – ISBN 978-966-948-377-5.
Сценарии конфликтов. Как без нервов улаживать споры и проблемы на работе и в жизни
Майорова, М.
Сценарии конфликтов. Как без нервов улаживать споры и проблемы на работе и в жизни / М. Майорова. – Москва : Альпина Паблишер, 2021. – 138 с. : ил. – ISBN 978-5-9614-3805-5.
Маркетинг 4.0. Від традиційного до цифрового
Котлер, Ф.
Маркетинг 4.0. Від традиційного до цифрового / Ф. Котлер, Г. Картаджая, І. Сетьяван ; [пер. англ. К. Куницької, О. Замаєвої]. – 2-ге вид., випр. – Київ : КМ-БУКС, 2021. – 223 с. : іл. – Покажч.: с. 216-222. – ISBN 978-966-948-334-8.
Маркетингова аналітика. Як підкріпити інтуїцію даними
Світвуд, Адель.
Маркетингова аналітика. Як підкріпити інтуїцію даними = The Analytical Marketer. How to Transform Your Marketing Organizatiin / А. Світвуд ; пер. з англ. О. Асташова. – Київ : Наш формат, 2019. –152 с. : іл. – ISBN 978-617-7730-13-1. – 978-617-7730-14-8.
Анатомія менеджменту. Ефективний спосіб керувати компанією
Мінцберг, Генрі.
Анатомія менеджменту. Ефективний спосіб керувати компанією = Mintzberg on Management. Inside Our Strange World of Organizations / Г. Мінцберг ; пер. з англ. Р. Корнута. – Київ : Наш формат, 2018. – 397 с. : іл. – Прим.: с. 386-392. – ISBN 978-617-7552-61-0. - 978-617-7552-62-7.
Межрыночный анализ. Принципы взаимодействия финансовых рынков
Мэрфи, Джон.
Межрыночный анализ. Принципы взаимодействия финансовых рынков = Intermarket Analysis. Profiting from Global Market Relationships : пер. с англ. / Д. Мэрфи. – 2-е изд. – Москва : Альпина Паблишер, 2020. – 298 с. : ил. – Прил.: с. 283-294; Предм. указ.: с. 295-298. – ISBN 978-5-9614-5819-0.