Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення.

Блокчейн і децентралізовані системи Ч1
Кравченко, П.
Блокчейн і децентралізовані системи : навч. посіб. для студ. закл. вищ. освіти; у 3-х ч. Ч.1 / П. Кравченко, Б. Скрябін, О. Дубініна ; Distributed Lab. – вид. в авт. ред. – Харків : ПРОМАРТ, 2019. – 451 с. : іл. – Словник термінів с. 426-436; [Автограф]. – Бібліогр.: с. 439-451. – ISBN 978-617-7634-40-8. – 978-617-7634-39-2.
Блокчейн і децентралізовані системи Ч2
Кравченко, П.
Блокчейн і децентралізовані системи : навч. посіб. для студ. закл. вищ. освіти; у 3-х ч. Ч.2 / П. Кравченко, Б. Скрябін, О. Курбатов, О. Дубініна ; Distributed Lab. – вид. в авт. ред. – Харків : ПРОМАРТ, 2019. – 411 с. : іл. – Словник термінів с. 393-402. – Бібліогр.: с. 406-411. – ISBN 978-617-7634-63-7. – 978-617-7634-40-8.
Блокчейн и децентрализованные системы Ч3
Кравченко, П.
Блокчейн и децентрализованные системы : учеб. пособие для студ. заведений высшего образования; в 3-х ч. Ч.3 / П. Кравченко, Б. Скрябин, А. Курбатов, О. Дубинина ; Distributed Lab. – изд. в авт. ред. – Харьков : ПРОМАРТ, 2020. – 304 с. : ил. – Словарь терминов с. 282-294; [Автограф]. – Библиогр.: с. 298-304. – ISBN 978-617-7634-78-1. – 978-617-7634-25-5.
Захист інформації в мережах передачі даних
Юдін, О. К.
Захист інформації в мережах передачі даних : [підручник]; затв. МОН / О. К. Юдін, О. Г. Корченко, Г. Ф. Конахович. – Київ : НВП "ІНТЕРСЕРВІС", 2009. – 714 с. : іл. – Бібліогр.: с. 700-714. – ISBN 978-966-97108-6-4.
Кібербезпека
Євсеєв, С. П.
Кібербезпека: криптографія з PYTHON : навч. посіб. / С. П. Євсеєв, О. В. Шматко, О. Г. Король ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Харків; Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 119 с. : іл. – ISBN 978-617-7519-70-5.
Методы и средства защиты информации Ч1
Ленков, С. В.
Методы и средства защиты информации : [монография]; в 2-х т. Т. 1 : Несанкционированное получение информации / С. В. Ленков, Д. А. Перегудов, В. А. Хорошко. – Киев : Арий, 2008. – 464 c. : ил. – [Автограф]. – Библиогр.: с. 461-464. – ISBN 978-966-498-21-7. – 978-966-498-22-4.
Методы и средства защиты информации Ч2
Ленков, С. В.
Методы и средства защиты информации : [монография]; в 2-х т. Т. 2 : Информационная безопасность / С. В. Ленков, Д. А. Перегудов, В. А. Хорошко. – Киев : Арий, 2008. – 342 с. : ил. – Библиогр.: с. 339-342. – ISBN 978-966-498-21-7. – 978-966-498-23-1.
Політика інформаційної безпеки
Бурячок, В. Л.
Політика інформаційної безпеки : навч. посіб. / В. Л. Бурячок, Р. В. Грищук, В. О. Хорошко ; за заг. ред. В.О. Хорошка; Нац. авіац. ун-т, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ : ПВП "Задруга, 2014. – 221 с. : іл. - Глосарій с. 207-217; [Автограф]. – Бібліогр.: с. 218-221. – ISBN 978-966-2970-87-6.
Программирование аппаратных средств в Windows
Несвижский, В.
Программирование аппаратных средств в Windows / В. Несвижский. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2004. – 878 с. : ил. – Глоссарий с. 868-871; Предм. указ.: с. 873-878. – Библиогр.: с. 872. – ISBN 5-94157-476-2.
Construction methodology of information security system of banking information in automated banking systems
Hryshchuk, R.
Construction methodology of information security system of banking information in automated banking systems. : monograph / R. Hryshchuk, S. Yevseiev, A. Shmatko. – Vienna : Premier Publ. s.r.o., 2018. – 285 p. : il. – References for every chapter p. 277-281. – ISBN 978-3-903197-50-3.
Основи криптографічного захисту інформації
Г. М. Гулак, В. А. Мухачов, В. О. Хорошко, Ю. Є. Яремчук
Основи криптографічного захисту інформації : підручник; затв. МОН / Г. М. Гулак, В. А. Мухачов, В. О. Хорошко, Ю. Є. Яремчук ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 198 с. : іл. – [Автограф]. – Бібліогр.: с. 195-198. – ISBN 978-966-641-430-7.
Електронні видання (книги)
Електронні видання (методичні)