Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення.

Електронні видання (книги)
Електронні видання (методичні)
Громадська участь у творенні та здійсненні державної політики
Афонін, Е. А.
Громадська участь у творенні та здійсненні державної політики. / Е. А. Афонін, Л. В. Гонюкова, Р. В. Войтович. – Київ : Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006. – 156 c. : іл. – (Бібліотека молодого державного службовця). – Дод.: с. 107-156. – Бібліогр.: с.101-106. – ISBN 966-8918-06-1.
Безперервна професійна освіта державних службовців (світовий досвід та українські реалії)
Ващенко, К. О.
Безперервна професійна освіта державних службовців (світовий досвід та українські реалії) : монографія / К. О. Ващенко. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2019. – 407 с. – Бібліогр.: с. 380-407. – ISBN 978-966-428-678-4.
Керівник в органах державної влади та місцевого самоврядування
Войтович, Р. В.
Керівник в органах державної влади та місцевого самоврядування. : [посібник] / Р. В. Войтович, М. І. Пірен, І. Ф. Надольний. – Київ : Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006. – 165 с. : іл. – (Бібліотека молодого державного службовця). – Бібліогр. до кожн. розд. – ISBN 966-8918-08-8.
Феномен нестабільності - виклик економічному розвитку
Геєць, В. М.
Феномен нестабільності - виклик економічному розвитку. = The Phenomenon of Instability As a Challenge to Economic Development : [монографія] / В. М. Геєць ; Держ. установа "Ін-т екон. та прогнозування НАН України". – Київ : Академперіодика, 2020. – 454 с. : іл. – ISBN 978-966-360-403-9.
Фізика. Практикум для слухачів підготовчого відділення
Гоков, О. М.
Фізика. Практикум для слухачів підготовчого відділення : навч. посіб. / О. М. Гоков, Ю. В. Буц ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2020. – 207 c. : іл. – [Ex-Libris]. – Бібліогр.: с. 205. – ISBN 978-966-676-786-1.
Державні закупівлі в Європейському Союзі: стан та правозахисні системи
Державні закупівлі в Європейському Союзі: стан та правозахисні системи : [пер. з англ.]. - Київ : Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2009. – 175 с. : іл. – (Бібліотека молодого державного службовця). – Дод.: с. 53-173. – ISBN 978-966-8918-21-6.
Електронна демократія: сподівання та проблеми
Електронна демократія: сподівання та проблеми / Д. Кедді, К. Вергес, Е. Макінтош, С. Коулмен ; [пер. з англ. С. Соколик, О. Оржель, К. Гомма]. – Київ : Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2009. – 163 с. : іл. – (Бібліотека молодого державного службовця). – Дод.: с. 129-139. – Бібліогр. до кожн. ч. – ISBN 978-966-8918-22-3.
Инструментальные средства моделирования систем в информационной экономике
Инструментальные средства моделирования систем в информационной экономике = Tools for Modeling Systems in the Information Economy : монография / В. С. Пономаренко, Т. С. Клебанова, В. А. Бабенко [и др.] ; [под ред. В. С. Пономаренко, Т. С. Клебановой]. – Братислава; Харьков : [ВШЭМ - ХНЭУ им. С.Кузнеца], 2019. – 451 с. : ил. – Прил.: с. 434-451. – Библиогр. к каждой ст. – ISBN 978-80-89654-51-2.
Інформаційні системи та технології
Інформаційні системи та технології : монографія / Н. О. Бринза, О. В. Вільхівська, О. І. Пушкар [та ін.] ; під ред. В. С. Пономаренка. – Харків : ФОП Бровін О. В., 2019. – 210 с. : іл. – Бібліогр до кожн. гл. – ISBN 978-617-7738-32-8.
Технології електронного урядування
Клименко, І. В.
Технології електронного урядування / І. В. Клименко, К. О. Линьов. – Київ : Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2006. – 189 с. : іл. – (Бібліотека молодого державного службовця). – Глосарій с. 179-187. – Бібліогр. до кожн. розд. – ISBN 966-8918-07-X.
Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти у XXI столітті
Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти у XXI столітті : монографія / А. Ф. Павленко, Д. Г. Лук'яненко, Л. Л. Антонюк [та ін.] ; за ред. Д. Г. Лук'яненка, Л. Л. Антонюк; Держ. вищ. навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2019. – 380 с. : іл. – Дод.: с. 373-380; [Ex-Libris]. – Бібліогр.: с. 351-372. – ISBN 978-966-926-262-2.
Конкурентоспроможність страхового ринку України в умовах активізації глобалізаційних процесів
Конкурентоспроможність страхового ринку України в умовах активізації глобалізаційних процесів : монографія / за ред. Л. В. Шіріян Нац. ун-т харчових технологій. – Київ : Ліра-К, 2020. – 402 с. : іл. – Бібліогр. до кожн. розд. – ISBN 978-617-7844-40-1.
Стратегічний маркетинг для навчальних закладів
Котлер, Філіп
Стратегічний маркетинг для навчальних закладів / Ф. Котлер, Карен Ф. А. Фокс ; [пер. з англ.]. Б-ка Укр. Асоц. Маркетингу. – 1-ше укр. вид. – Київ : [Хімджест], 2011. – 563 с. : іл. – Покажч.: с .539-558:[Ex-Libris]. – Бібліогр. до кожн. розд. – ISBN 978-966-8537-73-8. - 0-13-668989-2.
Словник термінів і понять з державного управління
Малиновський, В. Я.
Словник термінів і понять з державного управління. / В. Я. Малиновський. – 2-ге вид., доп. й перероб. – Київ : Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2005. – 253 с. – (Бібліотека молодого державного службовця). - Алф. покажч.: с. 229-248. – Бібліогр.: с. 249-252. – ISBN 966-8918-01-0.
Менеджмент державної політики: ключові гравці
Менеджмент державної політики: ключові гравці / М. Бен-Гера, С. Джеймс, Т. Б. Йоргенсен [та ін.] ; [пер. з англ. І. Чуприна, Т. Перепелиця]. – Київ : Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2009. – 143 с. : іл. – (Бібліотека молодого державного службовця). – Бібліогр.: с. 138-141. – ISBN 978-966-8918-19-3.
Інформаційна безпека в епоху турбулентності: державно-управлінський аспект.
Панченко, О.
Інформаційна безпека в епоху турбулентності: державно-управлінський аспект. : монографія / О. Панченко. – Київ : КВІЦ, 2020. – 331 с. : іл. – Бібліогр. до кожн. розд. – ISBN 978-617-697-126-9.
Секретаріат уряду: координація державної політики та управління змінами персонального складу Кабінету
Секретаріат уряду: координація державної політики та управління змінами персонального складу Кабінету / М. Бен-Гера, З. Кільмінський, Г. Ридлевський [та ін.] ; [пер. з англ. Л. Сюйва-Ільченко, О Шаленко]. – Київ : Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2009. – 143 с. : іл. – (Бібліотека молодого державного службовця). – ISBN 978-966-8918-20-9.
Соціальні, економіко-правові та фінансові виклики в умовах глобальних трансформацій
Соціальні, економіко-правові та фінансові виклики в умовах глобальних трансформацій = Social, Economic, Legal and Financial Challenges in the Context of Global Transformations : монографія / [за ред. Л. Гур'янової, В. Цибакової]. – Братислава; Харків : [ВШЕМ - ХНЕУ ім. С. Кузнеця], 2019. – 187 с. : іл. – Дод.: с. 175 - 187. – Бібліогр. до кожн. ст. – ISBN 978-80-89654-57-4.
Технологии производства: проблемы и решения
Технологии производства: проблемы и решения : монография / Ф. В. Новиков, В. А. Жовтобрюх, С. А. Дитиненко [и др.]. - Днепр : ЛИРА, 2018. – 535 с. : ил., фотогр. – Прил.: с. 512- 529. – Библиогр.: с. 491-511. – ISBN 978-966-981-006-9.
Соціологія : навч. посіб.
Толстов, І. В.
Соціологія : навч. посіб. / І. В. Толстов, В. О. Даніл'ян ; Укр. держ. ун-т залізничого трансп. – Харків : [УкрДУЗТ], 2018. – 284 с. – Словник спец. термінів с. 268-284. – Бібліогр.: с. 251-267. – ISBN 978-617-654-078-6.
Цифровізація економіки України: трансформаційний потенціал
Цифровізація економіки України: трансформаційний потенціал : монографія / В. П. Вишневський, О. М. Гаркушенко, С. І. Князєв [та ін.] ; за ред. В.П. Вишневського, С.І. Князєва; Ін-т екон. пром-сті НАН України. – Київ : Академперіодика, 2020. – 187 с. : іл. – Дод.: с. 144-155. – Бібліогр.: с. 132 - 143. – ISBN 978-966-360-398-8. - 978-966-360-399-5.
Теорія економічного розвитку
Шумпетер, Йозеф А.
Теорія економічного розвитку. Дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу / Йозеф А. Шумпетер ; пер. з англ. В. Старка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – 242 с. – ISBN 978-966-518-580-2.