Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення.

EU transport in figures.
EU transport in figures. Statistical pocketbook 2018. – Luxembourg : European Commission, 1918. – 160 p. : il. – (Mobiilty and Transport). – Glossary p. 115-116. – ISBN 978-92-79-73951-4
EU energy in figures
EU energy in figures. Statistical pocketbook 2018. – Luxembourg : European Commission, 1918. – 264 p. : il. – (Energy). – Appendices p. 233-261. – ISBN 978-92-79-88737-6
Майдан після Майдану
Герасименко, О.
Майдан після Майдану / О. Герасименко. – К. : [ВІПОЛ], 2016. – 135 с. : фот. – Бібліогр.: с. 133-135. – ISBN 978-966-488-155-2
Українські національні цінності й українська інтелігенція
Кожевніков, В.
Українські національні цінності й українська інтелігенція / В. Кожевніков. – К. : [Панмедія], 2016. – 39 с. : фот. – ISBN 978-966-8947-20-9
Менеджмент позашкільних навчальних закладів фізкультурно-спортивного напряму
Бондарь, А.
Менеджмент позашкільних навчальних закладів фізкультурно-спортивного напряму = Management of extracurricular educational institutions of physical culture and sports direction : монографія / А. Бондарь, М. Томанек ; Харк. держ. акад. фіз. культури, Ун-т Ніколауса Коперника в Торуні. – Бидгощ : [Т-во наук. мережі спорт. права], 2018. – 155 с. : іл. – Дод.: с. 144-151. – Бібліогр.: с. 123-143. – ISBN 978-0-359-23221-5
Андрій Первозванний
Дзюбенко, Н.
Андрій Первозванний : роман / Н. Дзюбенко. – К. : Гранослов, 1999. – 335 с. – ISBN 966-7015-45-9
Powiat Jaroslawski. Jaroslaw Poviat. Kreis Jaroslaw
Powiat Jaroslawski. Jaroslaw Poviat. Kreis Jaroslaw / tlumaczenie: "Logos". – Bydgoszcz : Serigraph, 2012. – 44 s. : il., fot. – ISBN 978-83-61275-13-8
Nowoczesne koncepcje zarzadzania jakoscia
Karaszewski, Robert.
Nowoczesne koncepcje zarzadzania jakoscia / R. Karaszewski ; Towarzystwo naukowe organizacji i kierownictwa. – Torun : [Dom Organizatora], 2009. – 368 s. : il. – ISBN 978-83-7285-286-1
Przedsiebiorstwo w warunkach globalnej konkurencji
Przedsiebiorstwo w warunkach globalnej konkurencji / pod red. nauk. Adama P. Balcerzaka i Elzbiety Rogalskiej; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddzial w Toruniu, Katedra Ekonomii Wydzial Nauk Ekonomicznych Zaradzania Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. – Torun : Adam Marszalek, 2009. – 240 s. : il. – ISBN 978-83-7611-274-9
Problemy kultury fizysznej - aspekty ekonomiczne, prawne, pedagogiczne
Problemy kultury fizysznej - aspekty ekonomiczne, prawne, pedagogiczne / nauk. red. Mateusz Tomanek, Szymon Raniszewski; Akad. naukii sportu Fundacja. – Bydgoszcz : [ASIN], 2015. – 299 s. : il. – ISBN 978-83-62750-19-1
115 lat Sosnowiec dzieje sie nie od dzis
115 lat Sosnowiec dzieje sie nie od dzis : [z albumow rodzinnych]. – Sosnowcu : [Urzad Miejski w Sosnowcu], 2017. – 128 s. : il., fot. – (Sosnowiec laczy)
Polska najpiekniejsze miejsca.
Polska najpiekniejsze miejsca. – Warszawa : SMB, 2016. – 127 s. : il., fot.
1933: "І чого ви ще живі?"
1933: "І чого ви ще живі?" / упоряд. Т. Боряк; НАН України, Ін-т історії України. – К. : Кліо, 2016. – 719 с. – Бібліогр.: с. 688-692; Іменний покажч.: с. 693-694ю – ISBN 978-617-7023-47-9
Голодомор 1932 - 1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом
Голодомор 1932 - 1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом = The Holodomor of 1932 - 1933 in Ukraine as a Crime of Genocide under International Lam : [монографія] / [наук. ред.: В. Василенко, М. Антонович]. – 4-те вид., доп. – К. : Києво-Могилянська академія, 2016. – 369 с. : іл. – Дод.: с. 205-367. – ISBN 978-966-518-701-1
Геноцид в Україні 1932 - 1933 рр. за матеріалами кримінальної справи №475
Геноцид в Україні 1932 - 1933 рр. за матеріалами кримінальної справи №475 / [упоряд. М. Герасименко, В. Удовиченко]; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Ін-т нац. пам'яті СБУ. – К. : [Бізнесполіграф], 2014. – 557 с. : іл. – Дод.: с. 498-524; Імен. покажч.: с. 536-546; Геогр. покажч.: с. 547-556. – ISBN 978-966-02-7202-6
Нас вбивали, бо ми_ - українці... 
Нас вбивали, бо ми_ - українці... : [матеріали виставки] / Нац. музей "Меморіал жертв голодомору"; [світлини з колекцій: Р. Коваля, Л. Коваленко, Д. Саліженка ; наук. праці: В. Сергійчука, В. Марочка, В. Василенка]. – [К.] : [б. в.], 2017. – [14] с. включ. обкл. : іл., фот.
Енциклопедія Голодомору
Енциклопедія Голодомору / [авт. текст В. Марочка]; Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Ассоціація дослідників голодоморів в Україні. – Дрогобич : Коло, 2018. – 575 с. – ISBN 978-617-642-388-1
33 запитання і відповіді про Голодомор - геноцид
33 запитання і відповіді про Голодомор - геноцид / наук. ред. А. Л. Зінченко, О. О. Стасюк [авт. тексту Н.В. Лапчинська]; Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору". – Дрогобич : Коло, 2018. – 86 с. : іл., фот. – ISBN 978-617-642-391-1
Національний освітньо-науковий глосарій
Національний освітньо-науковий глосарій : [довідк. вид.] / [редкол.: В.Г. Кремень (гол.), В.І. Луговий, О.М. Топузов [та ін.]]; Нац. акад. пед. наук Укр. – К. : КОНВІ ПРІНТ, 2018. – 271 с. – Дод.: с. 122-268. – Бібліогр.: с. 115-121. – ISBN 978-617-7724-04-8
Педагогічний консалтинг 
Педагогічний консалтинг : навч. посіб. / Т. А. Борова, З. В. Рябова, Г. Ю. Кравченко, О. О. Почуєва ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Луцьк : Терен, 2019. – 322 с. : іл. – Глосарій с. 278-280; Предм. покажч.: с. 281; Дод.: с. 282-322. – Бібліогр.: с. 277. – ISBN 978-617-7680-28-3