Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення.

Електронні видання (методичні)
Електронні видання (книги)
Повне академічне зібрання творів
Українка, Л.
Повне академічне зібрання творів : у 14 т. [присвяч. 150 річчю з дня народження Лесі Українки]. – Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : [Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки ], 2021. – ISBN 978-966-600-730 -1. – 978-966-600-702-8.
Економіка підприємства. Збірник засобів діагностики рівня професійних компетентностей
Економіка підприємства. Збірник засобів діагностики рівня професійних компетентностей : навч.-практ. посіб. / М. В. Афанасьєв, І. Я. Іпполітова, Н. В. Лепетюха [та ін.] ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 333 с. : іл. – Бібліогр.: с. 331-333. – ISBN 978-966-676-753-3.
Конституційні засади сучасного державотворення
Конституційні засади сучасного державотворення : навч. посіб. у питаннях і відповідях / Т. Є. Кагановська, Є. І. Григоренко, О. С. Передерій, Я. О. Григоренко ; за ред. Т. Є. Кагановської; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна Юрид. ф-т. – Харьків : Право, 2017. – 303 с. – [Автограф]. – ISBN 978-966-937-161-4.
Методологічні основи автоматизованого пошуку цифрових засобів негласного отримання інформації
Лаптєв, О. А.
Методологічні основи автоматизованого пошуку цифрових засобів негласного отримання інформації : [монографія] / О. А. Лаптєв. – Київ : Міленіум, 2020. – 330 с. : іл. – Бібліогр.: с. 306-330. – ISBN 987-966-8063-79-3.
Модели и методы решения задач планирования в распределенных вычислтельных системах
Минухин, С. В.
Модели и методы решения задач планирования в распределенных вычислтельных системах : монография / С. В. Минухин. - Харьков : [Щедрая усадьба плюс], 2014. - 322 с. : ил. - [Автограф]. - Библиогр.: с. 279-322. - ISBN 978-617-7225-16-3.
Моделирование поведения хозяйствующих субъектов в условиях изменяющейся рыночной среды
Моделирование поведения хозяйствующих субъектов в условиях изменяющейся рыночной среды : монография / В. С. Пономаренко, Т. С. Клебанова, С. И. Аккиева [и др.] ; [под ред. В.С. Пономаренко, Т.С. Клебановой]. – Харьков; Бердянск : [Ткачук А.В.], 2016. – 387 с. : ил. – Прил.: с. 366-387. – Библиогр. к кажд. гл. – ISBN 978-617-7291-61-8.
Теорія організації
Монастирський, Г. Л.
Теорія організації : підручник / Г. Л. Монастирський. – 2-ге вид., доп. й перероб. – Тернопіль : ЗУНУ, 2020. – 327 с. : іл. – Термінол. словник с. 319-323; Предм. покажч.: с. 324-327. – Бібліогр.: с. 313-318. – ISBN 978-966-654-594-0.
Основы повышения качества и производительности механической обработки
Новиков, Ф. В.
Основы повышения качества и производительности механической обработки : монография / Ф. В. Новиков, В. А. Жовтобрюх, Г. В. Новиков. – Днепр : ЛИРА, 2017. – 451 с. : ил. – Библиогр.: с. 436-446. – ISBN 978-966-383-855-7.
Оптимальные решения в технологии машиностроения
Новиков, Ф. В.
Оптимальные решения в технологии машиностроения : монография / Ф. В. Новиков, В. А. Жовтобрюх, В. Г. Шкурупий. – Днепр : ЛИРА, 2018. – 423 с. : ил. – Библиогр.: с. 404-419. – ISBN 978-966-383-990-5.
Смертність та причини смерті в Україні у XX столітті
Месле, Франс.
Смертність та причини смерті в Україні у XX столітті = Mortalite et Causes de Deces en Ukraine ua XX Siecle : до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 р. в Україні / Ф. Месле, Ж. Валлен ; за участю В. Школьникова, С. Пирожкова, С. Адамця; пер. з фр. Є. Марічева; за ред. С. Пирожкова; Нац. ін-т демографічних дослідж. – Київ : Стилос, 2008. – 415 с. : іл. – Дод.: с. 307-415; 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Бібліогр. до кожн. розд. – ISBN 978-966-8518-98-0.
Якимов Александр Васильевич. К 95-летию со дня рождения
Якимов Александр Васильевич. К 95-летию со дня рождения : науч.-информ. изд. / под ред. Ф. В. Новикова, А. А. Якимова. - Днепр : Лира, 2020. - 291 с. : портр., фот. - ISBN 978-966-981-287-2.