Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення.

Електронні видання (книги)
Електронні видання (методичні)
Регіональні аспекти подолання дисбалансу професійного розподілу продуктивних сил України
Гриневич, Л. В.
Регіональні аспекти подолання дисбалансу професійного розподілу продуктивних сил України: теорія та практика : монографія / Л. В. Гриневич ; Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса : [Інтерпрінт], 2017. – 324 с. : іл. – Дод.: с. 279-324. – Бібліогр. до кожн. розд. – ISBN 978-966-02-8302-2.
Організаційний розвиток підприємства: теорія, методологія, практика
Дорощук, Г. А.
Організаційний розвиток підприємства: теорія, методологія, практика : монографія; присвяч. 100-річчю Одес. нац. політехн. ун-ту / Г. А. Дорощук ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Освіта України, 2019. – 364 с. : іл. – Дод.: с. 329-364. – Бібліогр.: с. 297-328. – ISBN 978-617-7366-80-4.
Митне право
Зима, О. Т.
Митне право : конспект лекцій / О. Т. Зима. – Харків : Право, 2018. – 124 с. – ISBN 978-966-937-405-9.
Управління діловою кар’єрою
Управління діловою кар’єрою : навч. посіб.; рекоменд. МОН / Г. В. Назарова, І. П. Отенко, С. В. Мішина, О. Ю. Мішин ; Харківський національний економічний університет. – Х. : ХНЕУ, 2013. – 294 с. : іл. – Глосарій с. 275-280; Дод.: с. 285-290. – Бібліогр.: с. 281-284. – ISBN 978-966-676-558-4.
Український правопис
Український правопис. – Харків : Фоліо, 2019. – 347 с. – Покажч.: с. 245-339. – ISBN 978-966-03-8873-4.
Как работает экономика. Что Rolling Stones Гарри Поттер и большой сторт могут рассказать о свободном рынке
Тамни, Джон.
Как работает экономика. Что Rolling Stones Гарри Поттер и большой сторт могут рассказать о свободном рынке = Popular Economics. What the Rolling Stones, Downton Abbey, and LeBron James Can Teach You about Economics : пер. с англ. / Д. Тамни. – Харків : Альпина Паблишер; Фолио, 2017. – 274 с. – Прим.: с. 257-273. – ISBN 978-5-9614-5981-4. – 978-966-03-7808-7.
Історія України. Довідник, тестові завдання
Гісем, О. В.
Історія України. Довідник, тестові завдання : повний повторювальний курс, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання та державної підсумкової атестації / О. В. Гісем. – Кам'янець-Подільський : ФОП Сисин О. В.; Абетка, 2019. – 644 с. : іл. – ISBN 978-617-539-217-1.
Обліково-контрольне забезпечення реструктуризації підприємств
Пантелеєв, В. П.
Обліково-контрольне забезпечення реструктуризації підприємств: теорія, організація та методика : монографія / В. П. Пантелеєв, І. Ю. Предко, Г. Б. Тітаренко ; [за заг. ред. В. П. Пантелеєва]; Нац. акад. стат., обліку та аудиту. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – 201 с. : іл. – Дод.: с. 143-188; Предм. покажч.: с. 195-199. – Бібліогр.: с. 189-194. – ISBN 978-966-999-137-9.
Тлумачний словник української мови
Тлумачний словник української мови / [упоряд. Т. В. Ковальова]. – Харків : Фоліо, 2018. – 591 с. : іл. – (Учись даром!). – ISBN 978-966-03-6165-2. – 978-966-03-7195-8.
Сучасний англо-український та українсько-англійський словник
Зубков, М.
Сучасний англо-український та українсько-англійський словник = English-Ukrainian Ukrainian-English Modern Dictionary : рекоменд. МОН / М. Зубков, В. Мюллер. – 3-тє вид., випр. та доп. – Харків : ШКОЛА, 2021. – 1459 с. – Дод.: с. 1381-1458. – ISBN 978-966-429-527-4. – 978-966-429-130-6.
Температурний режим компанії 36,6. Фундамент корпоративної культури компанії
Синєгуб, П.
Температурний режим компанії 36,6. Фундамент корпоративної культури компанії / П. Синєгуб. – Харків : Віват, 2021. – 206 с. – (Бізнес). – ISBN 978-966-942-862-2. – 978-966-982-272-7.
Люди, власть и прибыль. Прогрессивный капитализм в эпоху массового недовольства
Стиглиц, Джозеф.
Люди, власть и прибыль. Прогрессивный капитализм в эпоху массового недовольства = People, Power, and Profits. Progressive Capitalism for an Age of Discontent : пер. с англ. / Д. Стиглиц. – Москва : Альпина Паблишер, 2021. – 429 с. : ил. – Прим.: с. 322-429. – ISBN 978-5-9614-3368-5.
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Черемська, О. С.
Українська мова (за професійним спрямуванням) : підручник / О. С. Черемська, В. Г. Сухенко ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 435 с. : іл. – Глосарій до кожн. розд.; Дод. до кожн. розд. – Бібліогр. до кожн. теми та кожн. розд. – ISBN 978-966-676-717-5.
Новая промышленная революция. Потребители, глобализация и конец массового производства
Марш, Питер.
Новая промышленная революция. Потребители, глобализация и конец массового производства = The New Industrial Revolution. Consumers, Globalization and the End of Mass Production / П. Марш ; пер.с англ. А. Шоломицкой. - Москва : Ин-т Гайдара, 2015. - 420 с. : ил. - (Стратегии экономического развития). - ISBN 978-5-93255-423-4.
Велика дев'ятка
Велика дев'ятка. Як ІТ-гіганти та їхні розумні машини можуть змінити людство = The Big Nine. How the Tech Titans and Their Thinking Mashines Could WarpHumanity / Е. Вебб ; [пер. з англ. І. Возняка]. – Харків : Віват, 2020. – 350 с. – (Актуальна тема). – Прим.: с. 324-348. – Бібліогр.: с. 316-323. – ISBN 978-966-982-218-5. – 978-1-5417-7375-2.
Збірник документів із питань підготовки цивільного захисту
Збірник документів із питань підготовки цивільного захисту / [уклад.: О. Г. Зима, Д. О. Фадєєв]; за заг. ред. В. С. Пономаренка; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 123 c. : іл. – Бібліогр.: с. 121-122.
Основы теоретической экономики. Теория альтернативных хозяйственных систем
Миропольский, Д. Ю.
Основы теоретической экономики. Теория альтернативных хозяйственных систем : учеб. для вузов / Д. Ю. Миропольский, И. А. Максимцев, Л. С. Тарасевич ; С.-Петерб. гос. экон. ун-т Каф. общ. экон. теории. – Санкт-Петербург : Питер, 2014. – 509 с. : ил. – (Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения). – ISBN 978-5-496-00437-4.
Корпорация гениев. Как управлять командой творческих людей
Кэтмелл, Эд.
Корпорация гениев. Как управлять командой творческих людей = Creativity Inc. Overcoming the Unseen Forces That Stand in the Way of True Inspiration : пер. с англ. / Э. Кэтмелл, Э. Уоллес. - Москва : Альпина Паблишер, 2020. – 399 с. : ил. – (Альпина Бизнес). – ISBN 978-5-9614-2694-6-6. – 978-5-9614-2720-2.
Наввипередки. Як стати єдинорогом серед океану віслюків
Лукомінський, М.
Наввипередки. Як стати єдинорогом серед океану віслюків / М. Лукомінський. – Харків : Vivat, 2021. – 254 c. : іл. – Бібліогр.; с. 250-251. – ISBN 978-966-982-245-1.
Стратегії інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств
Стратегії інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств : монографія / В. М. Онегіна, В. А. Луньова. – Харків : [Смугаста типографія], 2016. – 254 c. : іл. – Дод.: с. 235-254. – Бібліогр.: с. 218-234. – ISBN 978-617-7387-27-4.
Вхідний маркетинг. Приваблюйте, залучайте і радуйте клієнтів онлайн
Гелліген, Браян.
Вхідний маркетинг. Приваблюйте, залучайте і радуйте клієнтів онлайн / Б. Гелліген, Д. Шах ; [пер. з англ. В. Луненко]. – Харків : Фабула, 2020. – 239 с. : іл. – Покажч.: с. 236-239. – ISBN 978-617-09-6433-5.
Великий англо-український, українсько-англійський бізнес-словник
Кравченко, Н. В.
Великий англо-український, українсько-англійський бізнес-словник = The Great English-Ukrainian Ukrainian-English Business Dictionary : 100000 слів / Н. В. Кравченко. – Харків : Торсінг плюс, 2009. – 495 c. – Бібліогр.: с. 3. – ISBN 978-966-404-929-7.