Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення.

Is Lenin with us?
Аvakov, А. B.
Is Lenin with us? / А. B. Аvakov ; [translat. by I. Htrasymchuk]. - Kharkiv : Folio, 2017. - 157 p. : il. - ISBN 978-966-03-8009-7.
Інновінг в туризмі
А. А. Мазаракі, С. В. Мельниченко, Г. І. Михайліченко
Інновінг в туризмі : монографія / А. А. Мазаракі, С. В. Мельниченко, Г. І. Михайліченко [та ін.] ; за заг. ред. А.А. Мазаракі; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - К. : [б. в.], 2016. - 531 с. : іл. - Бібліогр. до кожн. розд. - ISBN 978-966-629-787-0.
Конкурентоспроможність підприємницької діяльності
Труніна, І. М.
Конкурентоспроможність підприємницької діяльності ( туристична галузь) : підручник; затв. МОН України / І. М. Труніна, О. А. Сущенко, Г. С. Ліхоносова. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2017. - 266 с. : іл. - Глосарій с. 232-250. - Бібліогр.: с. 253-266. - ISBN 978-617-639-162-3.
Концепція розвитку транспорту другого рівня у м. Харкові на основі технології Sky Way
В. В. Воліков, О. О. Таранець, І. М. Ральцева, В. О. Вдовиченко
Концепція розвитку транспорту другого рівня у м. Харкові на основі технології Sky Way : препринт / В. В. Воліков, О. О. Таранець, І. М. Ральцева, В. О. Вдовиченко ; [розроб.: В.В. Воліков, О.О. Таранець, І.М. Ральцева [та ін.]]. - Х. : [ФОП Лібуркіна], 2018. - 47 с. : іл. - Бібліогр.: с. 45-47. - ISBN 978-966-8177-84-2.
Ленин с нами?
Аваков, А. Б.
Ленин с нами? / А. Б. Аваков. - Х. : Фоліо, 2017. - 157 с. : ил. - ISBN 978-966-03-8005-9.lorem
Ленін з нами?
Аваков, А. Б.
Ленін з нами? / А. Б. Аваков ; [пер. з рос. Л.А. Логвиненка, В.М. Верховеня]. - Х. : Фоліо, 2017. - 157 с. : іл. - ISBN 978-966-03-8008-0
Методологія та практика сталого розвитку туризму
Методологія та практика сталого розвитку туризму : монографія / І. В. Черниш, О. А. Сущенко, Н. В. Бакало, А. Ю. Білоусова ; за заг. ред. І.В. Черниш. - Полтава : [Астрая], 2018. - 230 с. : іл. - Бібліогр. до кожн. ст. - ISBN 978-966-2989-80-9.
Перспективи розвитку туризму в Україні та світі
Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі : кол. моногр. / О. О. Бейдик, І. М. Волошин, О. В. Гаврилець [та ін.] ; Луцький нац. техн. ун-т. - 3-тє вид. - Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2017. - 447 с. : іл. - ISBN 978-617-672-156-7.
Стратегічне управління збутовою діяльністю підприємств на міжнародному ринку: маркетингово-логістичний аспект
Т. В. Шталь, В. В. Писаренко, Н. Г. Гуржій, І. Ю. Мелушова
Стратегічне управління збутовою діяльністю підприємств на міжнародному ринку: маркетингово-логістичний аспект : монографія / Т. В. Шталь, В. В. Писаренко, Н. Г. Гуржій, І. Ю. Мелушова ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Х. : Лідер, 2017. - 228 с. : іл. - Дод.: с. 184-228. - Бібліогр.: с. 162-183. - ISBN 978-966-2732-91-7.
Туристичні ресурси України з атласом туристичних мандрівок
Волошин, І. М.
Туристичні ресурси України з атласом туристичних мандрівок : довідк. вид. / І. М. Волошин, Л. Ю. Матвійчук, К. В. Ненько ; каф. туризму Львівський держ. ун-т фіз.культури. - Львів : [ЛДУФК], 2015. - 437 с. : іл. - Бібліогр.: с. 433-437. - ISBN 978-617-672-098-0.