Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення.

Где деньги ?
Легеза, Н.
Где деньги ? / Н. Легеза. – Киев : Альфа Реклама, 2016. – 105 с. : ил. – ISBN 978-966-288-126-4
Зачем тебе бухгалтерша?
Легеза, Н.
/ Н. Легеза. – Киев : Альфа Реклама, 2019. – 69 с. : ил. – ISBN 978-966-288-245-2
Хто вкрав істину?
Бакуліна, В.
/ В. Бакуліна. – Суми : [Еллада -S], 2015. – 86 с. : фотогр. – ISBN 978-966-1684-55-2
Ті, що пройшли крізь майдан
Бакуліна, В.
Ті, що пройшли крізь майдан / В. Бакуліна. – Суми : [Еллада -S], 2016. – 107 с. : фотогр. – ISBN 978-966-1684-69-9
Мировой город Харьков. Книга для школьников и их родителей
Зеленина, Е.
Мировой город Харьков. Книга для школьников и их родителей / Е. Зеленина ; под ред. В. Семиноженко, С. Куделко. – Х. : [Фолио], 2019. – 106 с. : фотогр. – (Настоящая история). – ISBN 978-966-03-8857-4
Русский язык для экономистов
Соценко, Н. Ф.
Русский язык для экономистов : учеб. пособие для практ. занятий и самост. работы по учеб. дисципл. "Иносстранный язык (русский)" для студ. 1 курса / Н. Ф. Соценко ; Харьковский национальний экономический университет им. С. Кузнеца. – Харьков : [ФО-П Соценко Д.А.], 2016. – 887 с. : ил.; фотогр. – Библиогр.: с. 876-877.
Сучасна теорія міжнародного портфельного інвестування: структура та детермінанти розвитку
Дзюба, П. В.
Сучасна теорія міжнародного портфельного інвестування: структура та детермінанти розвитку : [монографія] / П. В. Дзюба. – К. : [Аграр Медіа Груп], 2017. – 531 с. : іл. – Дод.: с. 512-531. – Бібліогр.: с. 452-511. – ISBN 978-617-646-401-3
Фінансова безпека суб'єктів господарювання
Фінансова безпека суб'єктів господарювання : підручник; затв. МОН / О. М. Тридід, О. Б. Жихор, О. О. Другов та ін. ; за ред. О.Б. Жихор; Ун-т банк. справи НБУ (м. Київ). – Київ : УБС НБУ, 2014. – 605 с. : іл. – Бібліогр. до кожн. теми. – ISBN 978-966-484-213-3
Євроінтеграційні аспекти розвитку ринків фінансових послуг
Євроінтеграційні аспекти розвитку ринків фінансових послуг : монографія / Н.М. Внукова, Р. Пукала, В.А. Смоляк [та ін.]; кер. міжнар. проекту Р. Пукала (Польща); наук. ред.: Р. Пукала (Польща), Н.М. Внукова (Укр.); Держ. вищ. техн.-екон. школа ім. Б. Маркевича в Ярославі, Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків : [Ексклюзив], 2018. – 175 с. : іл. – Дод.: с. 172-175; [На обкладинці помилка назви "Європейські аспекти розвитку ринків фінансових послуг"]. – Бібліогр.: с. 155-171. – ISBN 978-617-7204-25-0
Розвиток ринків фінансових послуг в умовах європейської інтеграції 
Розвиток ринків фінансових послуг в умовах європейської інтеграції : монографія: [присвяч. 20-річчю фін. ф-ту] / наук. ред. та кер. кол. авт.: Н.М. Внукова; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Харків : [Ексклюзив], 2014. – 217 с. : іл. – Бібліогр.: с. 195-217. – ISBN 978-966-2166-90-3
Інформаційна безпека. Нормативно-правове забезпечення
Юдін, О. К.
Інформаційна безпека. Нормативно-правове забезпечення : підручник для студ. напр. підгот. "Безпека інф. і комунікац. систем" вищ. навч. закладів; затв. МОН / О. К. Юдін ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ : НАУ, 2011. – 639 с. : іл. – Бібліогр.: 626-639. – ISBN 978-696-022-5
Інформаційна безпека держави
Богуш, В. М.
Інформаційна безпека держави: рекоменд. МОН / В. М. Богуш, О. К. Юдін. – Київ : МК-Прес, 2005. – 432 с. : іл. – Словник дод. термінів і понять с. 375-411; Покажч. ключ. термінів і понять с. 412-426. – Бібліогр.: с. 427-432. – ISBN 966-8806-05-0
Електронні видання (книги)
Електронні видання (методичні)