Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення.

Електронні видання (методичні)
Електронні видання (книги)
Науковці України - еліта держави
Науковці України - еліта держави : [до 100-річчя НАН України]. Т. VI / [редкол.: А. О. Морозов, Р. М. Кушнір, Ю. С. Залознова [та ін.]]. – Київ : Логос Україна, 2020. – 385 с. : іл., фотогр. – ISBN 978-966-2457-27-8.
Фінансування університету. Проблеми, варіанти рішень
Пономаренко, В. С.
Фінансування університету. Проблеми, варіанти рішень : монографія / В. С. Пономаренко. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. – 99 c. : іл. – Дод.: с. 75-98. – Бібліогр.: с. 73-74. – ISBN 978-966-676-813-4.
Почесні імена України - еліта держави
Почесні імена України - еліта держави : [до 30-річчя незалежності України]. Т. VI / [редкол.: Ю. С. Шемшученко, Я. С. Калакура, В. І. Гвоздь [та ін.]]. – Київ : Логос Україна, 2021. – 375 с. : іл., фотогр. – ISBN 978-966-2457-28-5.
Избранные научные труды
Примаченко, В. В.
Избранные научные труды : в 2-х т.; к 110-летию со дня рождения А. С. Бережного. Т. 1 : Реология и структурообразование в огнеупорных вибролитых зернистых массах и суспензиях / В. В. Примаченко ; АО «Укр. науч.-исслед. ин-т огнеупоров им. А. С. Бережного». – Харьков : Точка, 2020. – 367 с. : ил. – Имен. указ.: с. 364. – Библиогр. к кажд. ст. – ISBN 978-617-7856-06-0.
Избранные научные труды
Примаченко, В. В.
Избранные научные труды : в 2-х т.; к 110-летию со дня рождения А. С. Бережного. Т. 2 : Вибролитьё огнеупоров / В. В. Примаченко ; АО «Укр. науч.-исслед. ин-т огнеупоров им. А. С. Бережного». – Харьков : Точка, 2020. – 511 с. : ил. – Имен. указ.: с. 504-506. – Библиогр. к кажд. ст. – ISBN 978-617-7856-07-7.
Тези доповідей Міжнародної наукової конференції «Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця»
Тези доповідей Міжнародної наукової конференції «Економічний розвиток і спадщина Семена Кузнеця» 1-2 червня 2017 р. : [зб. тез доп.] / [відп. за вип.: В.Є. Єрмаченко]; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Х. : [ХНЕУ ім. С. Кузнеця], 2017. – 462 с. : іл. – Бібліогр. до кожн. доп.
Synergy of Building Cybersecurity Systems
Synergy of Building Cybersecurity Systems : monograph / S. Yevseiev, V. Ponomarenko, O. Laptiev, O. Milov. – Kharkiv : PC Technology Center, 2021. – 175 p. : il. – Referenc.: p. 165-175. – ISBN 978-617-7319-31-2. – 978-617-7319-32-9.
2014. Мгновения Харьковской весны
Аваков, А. Б.
2014. Мгновения Харьковской весны / А. Б. Аваков. – Харьков : Фолио, 2020. – 286 с. : фот. – Прил.: с. 225-280. – ISBN 978-966-03-9436-0.
Академическая среда второй половины ХХ века: харьковский контекст
Академическая среда второй половины ХХ века: харьковский контекст : монография / под общ. ред. Е. В. Астаховой; Нар. укр. акад. – Харьков : НУА, 2018. – 302 с. : фот. – Прил.: с. 298-302. - ISBN 978-966-8558-99-4.
Аграрна реформа Л. Д. Кучми в Україні
Гайдуцький, П. І.
Аграрна реформа Л. Д. Кучми в Україні = Leonid Kuchma Agrarian Reform in Ukraine : до 25-річчя початку аграр. реформи в Україні, здійсненої під час президентства Л.Д. Кучми / П. І. Гайдуцький. – Київ : ДКС Центр, 2020. – 543 с. : іл., фот. – Дод.: с. 534-543. – ISBN 978-617-7300-56-3.
Світовий ринок туристичних послуг і пріоритети розвитку туризму в Україні
Дехтяр, Н. А.
Світовий ринок туристичних послуг і пріоритети розвитку туризму в Україні : монографія / Н. А. Дехтяр. – Харків : [ФОП Лібуркіна Л. М.], 2021. – 469 с. : іл. – Дод.: с. 364-469. – Бібліогр. до кожн. розд. – ISBN 978-617-7801-21-3.