Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення.

Системи та механізми мотивації низьковуглецевого розвитку
Гайдуцький, І.
Системи та механізми мотивації низьковуглецевого розвитку: теорія, методологія, практика = Systems and mechanisms of motivation for low-carbon development: theory, methodology, practice : [монографія] / І. Гайдуцький. - К. : [ДКС центр], 2018. - 557 с. : іл. - Дод.: с. 522-557. - Бібліогр.: с. 466-503. - ISBN 978-617-7300-13-6.
Страховий менеджмент
Страховий менеджмент : підручник; затв. МОН / за наук. ред. С.С. Осадця; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2011. - 333 с. : іл. - Бібліогр с. 331-333+Бібліогр. до кожн. розд. - ISBN 978-966-483-536-4.