Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення.

Precedent UA - 2016
"Precedent UA - 2016" : [зб.] / В. Лутковська, В. Щепоткіна, В. Капустинський [та ін.]. - К. : КВІЦ, 2017. - 325 с. : іл., фотогр. - ISBN 978-617-697-073-6.
Актуальні проблеми розвитку системи управління державними фінансами: євроінтеграційний контекст
Т. І. Єфименко
Т. І. Єфименко, С. С. Гасанов, П. М. Леоненко [та ін.] ; за ред. Т.І. Єфименко; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. упр.". - К. : Академія фінансового управління, 2016. - 495 с. : іл. - ISBN 978-966-2380-98-9.
Видавничо-поліграфічна галузь України: стан, проблеми, тенденції
Дурняк, Б. В.
стат.-графіч. огляд; рекоменд. МОН / Б. В. Дурняк, А. М. Штангрет, О. В. Мельников. - Львів : УАД, 2006. - 273 с. : іл. - Тлумачний словник с. 229-240; Дод.: с. 241-262. - Бібліогр.: с. 263-272. - ISBN 966-322-057-0.
Договірне регулювання відносин щодо інтелектуальної власності в Україні та за кордоном
Жилінкова, О. В.
монографія / О. В. Жилінкова. - К. : Юрінком Інтер, 2015. - 279 с. : іл. - ISBN 978-966-667-630-9.
Екологізація суспільства: соціальна роль та моделювання
Е. П. Семенюк, Т. В. Олянишен, В. М. Сеньківський
монографія / Е. П. Семенюк, Т. В. Олянишен, В. М. Сеньківський [та ін.]. - Львів : Українська академія друкарства, 2012. - 459 с. : іл. - (На укр., англ., рос. мовах). - Бібліогр. до кожн. ст. - ISBN 978-966-322-379-7.
Екологічна безпека
О. В. Северинов, В. Д. Понікаров, О. В. Кожушко, О. А. Федорищева.
навч. посіб. / О. В. Северинов, В. Д. Понікаров, О. В. Кожушко, О. А. Федорищева. - Х. : [б. в.], 2017. - 203 с. : іл. - Глосарій с. 183-191; Дод.: с. 192-203. - Бібліогр.: с. 175-182. - ISBN 978-966-2901-22-1
Євроінтеграційні аспекти розвитку ринків фінансових послуг
Р. Пукала, Н. М. Внукова, Ж. О. Андрійченко
Євроінтеграційні аспекти розвитку ринків фінансових послуг : монографія / Р. Пукала, Н. М. Внукова, Ж. О. Андрійченко [та ін.] ; [за заг ред. Н.М. Внукової та Р. Пукала]; Держ. вищ. техн.-екон. школа ім. Б. Маркевича в Ярославі; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Х. : [Ексклюзив], 2018. - 175 с. : іл. - Дод.: с. 172-175. - Бібліогр.: с. 155-171. - ISBN 978-617-7204-25-0.
Концептуальні засади забезпечення сталого розвитку інформаційної сфери України
Я. В. Котляревський, О. В. Мельников, А. М. Штангрет
Концептуальні засади забезпечення сталого розвитку інформаційної сфери України : [монографія] / Я. В. Котляревський, О. В. Мельников, А. М. Штангрет [та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2016. - 147 с. : іл. - Дод.: с. 115-147. - Бібліогр.: с. 94-114. - ISBN 978-611-01-0841-6.
Національна академія педагогічних наук України - 25 років
Національна академія педагогічних наук України - 25 років = National academy of education sciences of Ukraine - 25 years / [редкол.: В.Г. Кремень, В.І. Луговий, О.М. Топузов [та ін.]]. - К. : Альфа-Віта, 2017. - 315 с. : фотогр. - ISBN 978-617-7430-02-4.
Організаційно-економічний механізм розвитку видавничо-поліграфічної галузі в процесі гарантування інформаційної безпеки України
Котляревський, Я. В.
Організаційно-економічний механізм розвитку видавничо-поліграфічної галузі в процесі гарантування інформаційної безпеки України : монографія / Я. В. Котляревський, А. М. Штангрет, О. В. Мельников. - Львів : Українська академія друкарства, 2012. - 213 с. : іл. - Бібліогр. до кожн. розд. - ISBN 978-966-322-224-0.
Оптимальные решения в металлообработке
Новиков, Ф. В.
Оптимальные решения в металлообработке : монография / Ф. В. Новиков, В. А. Жовтобрюх, Г. В. Новиков. - Днепр : Лира, 2017. - 475 с. : ил. - Библиогр.: с. 451-470. - ISBN 978-966-383-923-3.
Реабілітовані історією. Харківська область
В. Шуйський, В. А. Золотарьов
Реабілітовані історією. Харківська область : у 27 т. Кн. 2 / Л. Б. Ровчак, І. В. Шуйський, В. А. Золотарьов [та ін.] ; гол. редкол.: В.Ф. Солдатенко, В.М. Литвин, В.А. Смолій [та ін.]. - К.; Х. : Оригінал, 2014. - 671 с. : іл. - Дод.: с. 660; Імен. покажч.: с. 665-669. - ISBN 978-966-649-111-7. - 978-966-649-015-8.
Реабілітовані історією. Харківська область
Реабілітовані історією. Харківська область : в 27 т. Кн. 3. Ч. 1 / Л. Б. Ровчак, І. В. Шуйський, В. А. Золотарьов [та ін.] ; гол. редкол.: В.Ф. Солдатенко, В.М. Литвин, В.А. Смолій [та ін.]. - К.; Х. : Оригінал, 2015. - 671 с. : іл. - Дод.: с. 663; Імен. покажч.: с. 667-669. - ISBN 978-966-649-121-6. - 978-966-649-015-8.
Розвиток лідерського потенціалу сучасного університету: основи та інструменти
Калашнікова, С.
Розвиток лідерського потенціалу сучасного університету: основи та інструменти : [навч. посіб.] / С. Калашнікова ; Проект TEMPUS "Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту", Ін-т вищ. освіти НАПН Укр. - К. : [ДП "НВЦ "Пріоритети"], 2016. - 43 с. : іл. - Бібліогр. до кожн. теми. - ISBN 978-617-7288-39-7.
Україна та Європа
Емерсон, М.
Україна та Європа : короткий довід. / М. Емерсон, В. Мовчан ; Центр європ. політ. дослідж. (CEPS), Брюссель, Ін-т екон. дослідж. та політ. консульт. (ІЕД), Київ. - К. : [б. в.], 2016. - 36 с. : іл. - ISBN 978-617-7393-37-4.