Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення.

Accounting for Foreign transactions.
Accounting for Foreign transactions. Syllabus for Bachelor's (first) degree students of spesiality 292 "Foreign Economsc Relations" [Electronic resource] / compil. by O. Prokopishyna; Simon Kuznets Kharkiv national university of economics. – E-text data (558 КБ). – Kh. : S.Kuznets KhNUE, 2018. – 57 p. – The title screen
Probability theory and mathematical statistics.
Probability theory and mathematical statistics. Guidelines to laboratory work based on the R software for Bachelor's (first) degree students of all specialities [Electronic resource] / compil. by Ie. Misiura, L. Norik; Simon Kuznets Kharkiv national university of economics. – E-text data (1,19 MБ). – Kh. : S.Kuznets KhNUE, 2018. – 96 p. – The title screen
Probability theory and mathematical statistics.
Probability theory and mathematical statistics. Syllabus for Bachelor's (first) degree students of all specialities [Electronic resource] / compil. by L. Malyarets, O. Tyzhnenko; Simon Kuznets Kharkiv national university of economics. – E-text data (2,64 MБ). – Kh. : S.Kuznets KhNUE, 2018. – 113 p. – The title screen Кільк. прим.: 1
Public finance.
Public finance. Syllabus for Master's (second) degree students of speciality 281 "Public Management and Administration" [Electronic resource] / compil. by N. Gavkalova, O. Polezhaeva; Simon Kuznets Kharkiv national university of economics. – E-text data (733 КБ). – Kh. : S.Kuznets KhNUE, 2018. – 52 p. – The title screen
Безпека життєдіяльності.
Безпека життєдіяльності. Методичні рекомендації тренінг-курсу до самостійної роботи студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс] / укл. О.Ф. Протасенко, А.А. Івашура; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Електрон. текстові дан. (558 КБ). – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 46 с. – Загол. з титул. екрану
Вступ до публічного адміністрування.
Вступ до публічного адміністрування. Контрольні завдання та методичні рекомендації до їхнього виконання для студентів спеціальності 074 "Публічне управління та адміністрування" другого (магістерського) рівня [Електронний ресурс] / укл.. Н.Л. Гавкалова; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Електрон. текстові дан. (457 КБ). – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 48 с. – Загол. з титул. екрану
Дослідження операцій та методи оптимізації.
Дослідження операцій та методи оптимізації. Методичні рекомендації до практичних завдань для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс] / / укл. Л.М. Малярець, О.В. Мартинова; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Електрон. текстові дан. (4,26 МБ). – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 84 с. – Загол. з титул. екрану
Екологія.
Екологія. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс] / укл. Є.О. Михайлова, Г.С. Попенко; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Електрон. текстові дан. (272 КБ). – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 43 с. – Загол. з титул. екрану
Економетрика.
Економетрика. Методичні рекомендації і завдання до самостійної роботи за темою "Проблеми в побудові лінійних множинних регресійних моделей: гетероскедастичність" для студентів усіх спеціальностей першого (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс] / укл. І.Л. Лебедєва, А.В. Жуков, С.С. Лебедєв; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Електрон. текстові дан. (169 КБ). – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 32 с. – Загол. з титул. екрану
Економіка підприємства.
Економіка підприємства. Методичні рекомендації до практичних завдань для студентів спеціальності 075 "Маркетинг" першого (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс] / укл. П.А. Орлов, В.І. Рожко; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Електрон. текстові дан. (1,12 МБ). – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 70 с. – Загол. з титул. екрану
Економіка праці.
Економіка праці. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 051 "Економіка" першого (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс] / укл. С.В. Мішина; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Електрон. текстові дан. (729 КБ). – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 48 с. – Загол. з титул. екрану
Захист прав інтелектуальної власності в управлінні проектами.
Захист прав інтелектуальної власності в управлінні проектами. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності 073 "Менеджмент" спеціалізації "Управління проектами" другого (магістер-ського) рівня [Електронний ресурс] / укл. О.О. Єрмоленко; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Електрон. текстові дан. (411 КБ). – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 47 с. – Загол. з титул. екрану Кільк. прим.: 1
Исследование операций и методы оптимизации.
Исследование операций и методы оптимизации. Методические рекомендации к практическим заданиям по разделу "Динамическое программирование" для иностранных студентов всех специальностей первого (бакалаврского) уровня [Электронный ресурс] / сост.: А.К. Шевченко, А.В. Жуков; Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца. – Электрон. текстовые дан. (917 КБ). – Х. : ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2019. – 44 с. – Загл. с экрана
Інженерна педагогіка та навчання на робочому місці.
Інженерна педагогіка та навчання на робочому місці. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" другого (магістерського) рівня [Електронний ресурс] / укл. О.І. Пушкар, О.В. Фомічова; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Електрон. текстові дан. (751 КБ). – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 49 с. – Загол. з титул. екрану
Інноваційний менеджмент.
Інноваційний менеджмент. Методичні рекомендації до лабораторних робіт для студентів спеціальності 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс] / укл. Г.В. Верещагіна; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Електрон. текстові дан. (2,60 МБ). – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 42 с. – Загол. з титул. екрану
Інноваційний менеджмент.
Інноваційний менеджмент. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності 073 "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс] / укл. Г.В. Верещагіна; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Електрон. текстові дан. (171 КБ). – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 46 с. – Загол. з титул. екрану