Drop Down Menu
  • Розташування відділів бібліотеки

Директор бібліотеки

Божко Наталія Миколаївна

3-й поверх, к.306, тел.702-07-19, (2-64)

Інформаційно – довідковий відділ — к.303, тел. 2-11


Фонд відділу містить:
- Енциклопедії;
- Словники;
- Довідники;
- Статистичні щорічники;
- збірники нормативних актів;
- Тематичні бібліографічні покажчики;
- Реферативні журнали;

Працівники відділу здійснюють:
- довідково-бібліографічне обслуговування всіх категорій читачів,
- консультації з питань використання довідково-пошукового апарату і роботи з електронним каталогом.

Працівники відділу організовують і проводять:
- Дні інформації;
- Заняття з основ інформаційної культури;
- Дні кафедр;
- Книжкові виставки,

Працівники відділу виконують:
- письмові тематичні довідки за замовленнями кафедр і підрозділів університету;
- консультують читачів стосовно оформлення списків літератури.

Відділ інформаційних технологій— к.309, тел. 2-55


Функції відділу:

- організація локальної комп'ютерної мережі бібліотеки;
-розробка і впровадження автоматизованих бібліотечних технологій в діяльність науково-технічної бібліотеки,
-створення, наповнення та забезпечення роботи офіційного Web-сайту бібліотеки;
-організація локального та віддаленного доступу користувачів до електронних ресурсів бібліотеки університету;

Відділ комплектування— к.301, тел. 2-10


Відділ комплектування забезпечує науково обгрунтоване і профільне комплектування фонду бібліотеки.
На основі замовлень кафедр і відділів робиться заказ на нову літературу.
Двічі на рік відділ організовує передплату періодичних видань – газет і журналів.
Література, яка надходить до бібліотеки підлягає обліку. Відділ веде сумарний, індивідуальний облік.

Відділ наукового опрацювання документів і організації каталогів— к.301а, тел. 2-13


Відділ виконує наукове опрацювання та систематизацію літератури, яка надходить до бібліотеки, організовує і веде довідково - пошуковий аппарат, до складу якого входять такі каталоги:

Алфавітні каталоги
Систематичний каталог
Електронний каталог

Працівники відділу:
- здійснюють консультації користувачам з питань пошуку і тематичного підбору літератури у каталогах бібліотеки,
- здійснюють консультації користувачам з питань УДК.

Відділ обслуговування


Основні завдання відділу:
- забезпечення повного, якісного та оперативного бібліотечно-бібліографічного та інформаційного обслуговування користувачів згідно з Правилами користування бібліотекою;
- формування, вивчення та збереження підсобних фондів Відділу;
- допомога користувачам бібліотеки в користуванні як електронним, так і паперовим довідково-пошуковим апаратом бібліотеки;
- вивчення передового досвіду бібліотечної роботи та науково-методична робота з питань поліпшення організації обслуговування користувачів, використання підсобних фондів;
- допомога у проведенні конференцій та інших заходів у читальних залах Відділу.Бібліотека ХНЕУ