Drop Down Menu
  • Розташування відділів бібліотеки

Директор бібліотеки

Божко Наталія Миколаївна

3-й поверх, к.306, тел.702-07-19, (2-64)

3-й поверх

Інформаційно – довідковий відділ — к.303, тел. 2-11


Фонд відділу містить:
- Енциклопедії;
- Словники;
- Довідники;
- Статистичні щорічники;
- збірники нормативних актів;
- Тематичні бібліографічні покажчики;
- Реферативні журнали;

Працівники відділу здійснюють:
- довідково-бібліографічне обслуговування всіх категорій читачів,
- консультації з питань використання довідково-пошукового апарату і роботи з електронним каталогом.

Працівники відділу організовують і проводять:
- Дні інформації;
- Заняття з основ інформаційної культури;
- Дні кафедр;
- Книжкові виставки,

Працівники відділу виконують:
- письмові тематичні довідки за замовленнями кафедр і підрозділів університету;
- консультують читачів стосовно оформлення списків літератури.

Відділ інформаційних технологій— к.301а, тел. 2-55


Функції відділу:

- організація локальної комп'ютерної мережі бібліотеки;
-розробка і впровадження автоматизованих бібліотечних технологій в діяльність науково-технічної бібліотеки,
-створення, наповнення та забезпечення роботи офіційного Web-сайту бібліотеки;
-організація локального та віддаленного доступу користувачів до електронних ресурсів бібліотеки університету;

Відділ комплектування— к.301, тел. 2-10


Відділ комплектування забезпечує науково обгрунтоване і профільне комплектування фонду бібліотеки.
На основі замовлень кафедр і відділів робиться заказ на нову літературу.
Двічі на рік відділ організовує передплату періодичних видань – газет і журналів.
Література, яка надходить до бібліотеки підлягає обліку. Відділ веде сумарний, індивідуальний облік.

5-й поверх

Відділ наукового опрацювання документів і організації каталогів— к.510, тел. 2-13


Відділ виконує наукове опрацювання та систематизацію літератури, яка надходить до бібліотеки, організовує і веде довідково - пошуковий аппарат, до складу якого входять такі каталоги:

Алфавітні каталоги
Систематичний каталог
Електронний каталог

Працівники відділу:
- здійснюють консультації користувачам з питань пошуку і тематичного підбору літератури у каталогах бібліотеки,
- здійснюють консультації користувачам з питань УДК.

Бібліотека ХНЕУ