Спеціальність 076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Бізнес інформ 

Бізнес-етика та лідерство

Бізнес-навігатор

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Проблеми економіки та управління» 

Вісник Херсонського національного технічного університету

Вісник Хмельницького національного університету. Серія: «Економічні науки»

Економіка і регіон

Європейський науковий журнал економічних та фінансових інновацій

Журнал стратегічних економічних досліджень

Інноваційна економіка

Інтернаука. Серія «Економічні науки»

Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку 

Наукові горизонти

Облік і фінанси

Підприємництво, господарство і право  

Підприємництво і торгівля  

Підприємництво та інновації 

Приазовський економічний вісник

Проблеми і перспективи розвитку підприємництва

Стратегія економічного розвитку України

Східна Європа: економіка, бізнес та управління

Торгівля і ринок України  

Український журнал прикладної економіки та техніки

International Journal of E-Entrepreneurship and Innovation

Journal of Innovation and Entrepreneurship