Нові надходженняНові надходження Травень 2016 р

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинці

Актуальні питання правового регулювання ринків фінансових послуг в УкраїніАктуальні питання правового регулювання ринків фінансових послуг в Україні : монографія / С. В. Глібко, Г. М. Шовкопляс, І. О. Ониськів ; Нац. акад. правових наук Укр., Наук.-досл. ін-т правового забесп. інноваційного розв. - Х. : Право, 2016. - 184 с. : іл. - Бібліогр.: с. 178-184. - ISBN 978-966-937-003-7.

Год планеты : ежегодник.Год планеты : ежегодник. Вып. 2015 г. : Экономика. Политика. Безопасность / [гл. ред. В.Г. Барановский; редкол.: С.А. Афонцев, В.Г. Барановский, Н.И. Иванова [и др.]]; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова РАН. - М. : Идея-Пресс, 2015. - 475 с. : ил. - Прил.: с. 420-455. - ISBN 978-5-903927-27-2.
Введение в нормативную теорию принятия решенийВведение в нормативную теорию принятия решений. Методы и модели. Introduction into Normative Theory of Decision Making. Methods and Models : [монография] / В. В. Крючковский, Э. Г. Петров, Н. А. Соколова, В. Е. Ходаков ; под ред. Э.Г. Петрова. - Херсон : Изд. Гринь Д.С., 2013. - 282 с. : ил. - Библиогр.: с. 265-282. - ISBN 978-617-7123-23-0.

Бухгалтерський облік

Фартушняк, О. В.

Бухгалтерський облік : навч. посіб. / О. В. Фартушняк ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 407 с. : іл. - Глосарій с. 375-388; Дод.: с. 395-400. - Бібліогр.: с. 389-394. - ISBN 978-966-676-546-1.
Интроспективный анализ. Методы и средства экспертного оцениванияИнтроспективный анализ. Методы и средства экспертного оценивания : [монография] / В. В. Крючковский, Э. Г. Петров, Н. А. Соколова, В. Е. Ходаков. - Херсон : Изд-во Гринь Д.С., 2011. - 166 с. : ил. - Библиогр.: с. 160-166. - ISBN 978-966-2660-31-9.

Інформація в антикризовому управлінні

Єфименко, Т. І.

Інформація в антикризовому управлінні: глобальний аспект стандартизації обліку та фінансової звітності = Information in Crisis Management: a Global Aspect of the Standardization of Accounting and Financial Reporting / Т. І. Єфименко, В. М. Жук, Л. Г. Ловінська ; Держ. навч.-наукова установа "Держ. фін. упр.". - К. : ДННУ "Акад. фін. упр.", 2015. - 399 с. : іл. - Дод.: с. 353-396. - ISBN 978-966-2380-97-2.
Казначейські операції

Колодізєв, О. М.

Казначейські операції : навч. посіб. / О. М. Колодізєв, Р. А. Єремейчук, Ю. В. Ус ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 251 с. : іл. - Глосарій с. 236-246; Дод.: с. 247-249. - Бібліогр.: с. 227-235. - ISBN 978-966-676-603-1.

Компараторная структурно-параметрическая идентификация моделей скалярного многофакторного оценивания

Петров, К. Э.

Компараторная структурно-параметрическая идентификация моделей скалярного многофакторного оценивания : [монография] / К. Э. Петров, В. В. Крючковский. - Херсон : [Олди-плюс], 2009. - 292 с. : ил. - Библиогр.: с. 283-292. - ISBN 978-966-2393-02-6.
Контролінг як технологія управління фінансовими та нефінансовими структурамиКонтролінг як технологія управління фінансовими та нефінансовими структурами : монографія / О. М. Колодізєв, І. М. Чмутова, К. М. Азізова, М. В. Максімова. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 346 с. : іл. - Дод.: с. 297-345. - Бібліогр.: с. 235-296. - ISBN 978-966-676-562-1.

Математичне моделювання та оптимізація процесів металообробки

Новіков. Ф. В.

Математичне моделювання та оптимізація процесів металообробки : монографія / Ф. В. Новіков. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 383 с. : іл. - Бібліогр.: с. 369-378. - ISBN 978-966-676-551-5.
Містерія мрії

Сергієнко. О.

Містерія мрії : поезії / О. Сергієнко. - Х. : [Вид-во Бровін О.В.], 2010. - 31 с. : іл. - [Автограф]. - ISBN 978-966-2445--05-3.

Общественные финансы

Бастейбл, Ч. Ф.

Общественные финансы. Public Finance / Ч. Ф. Бастейбл ; [под общ. ред. С.П. Захарченкова]; пер. с англ. - 3-е изд. перераб. и доп. - Х. : Vivat Publ., 2016. - 807 с. : ил. - ISBN 978-617-690-497-7.
Оптимізація вартості складових ресурсного потенціалу підприємства

Гриньова, В. М.

Оптимізація вартості складових ресурсного потенціалу підприємства : монографія / В. М. Гриньова, М. М. Салун. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 235 с. : іл. - Дод.: с. 171-234. - Бібліогр.: с. 155-170. - ISBN 978-966-676-600-0.

Організація та управління фінансово-економічною безпекою банківських установОрганізація та управління фінансово-економічною безпекою банківських установ : навч. посіб.; рекоменд. МОН / І. П. Отенко, О. Ю. Мішин, С. В. Мішина ; Харківський національгний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 239 с. : іл. - Глосарій с. 204-209; Дод.: с. 213-236. - Бібліогр.: с. 210-212. - ISBN 978-966-676-604-8.
Основи сучасної педагогікиОснови сучасної педагогіки : [монографія] / Т. О. Дмитренко, К. В. Яресько, В. М. Нагаєв [та ін.] ; Херсонський держ. ун-т, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Херсон : ПП Вишемирський В.С, 2016. - 460 с. : іл. - Бібліогр. до кожн. розд. - ISBN 978-617-7273-32-4.

Охорона праці в галузі

Кобзін. В. Г.

Охорона праці в галузі : навч. посіб. / В. Г. Кобзін, С. М. Логвінков, О. М. Борисенко ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 114 с. : іл. - Покажч. осн. термінів та понять ... с. 110-112. - Бібліогр.: с. 113-114. - ISBN 978-966-676-602-4.
Система економічної безпеки підприємства: формування та цілепокладання

Овчаренко. Є. І.

Система економічної безпеки підприємства: формування та цілепокладання : монографія / Є. І. Овчаренко ; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. - Лисичанськ : ПромЕнерго, 2015. - 482 с. : іл. - Дод.: с. 471-482. - Бібліогр. до кожн. розд. - ISBN 978-966-8695-21-6.

Бібліотека ХНЕУ