Нові надходженняНові надходження липень 2016 р

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинці

Аудит та захист інтелектуального капіталу підприємства Аудит та захист інтелектуального капіталу підприємства : теорія та методологія : монографія / В. Д. Понікаров, О. В. Кожушко, Т. О. Крівцова, Н. В. Синюгіна. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 375 с. : іл. - Дод.: с. 235-374. - Бібліогр.: с. 210-234. - ISBN 978-966-676-526-3.

Біоенергетичні проектиБіоенергетичні проекти: від ідеї до втілення : практ. посіб. / [під заг. ред. Р.Ю. Тормосова]. - К. : [Поліграф плюс], 2015. - 206 с. : іл., фотогр. - Дод.: с. 179-205. - Бібліогр. до кожн. розд. - ISBN 978-966-8977-61-9.
Державні фінанси 

Ткачук, І. Г.

Державні фінанси : підручник; затв. МОН / І. Г. Ткачук. - Івано-Франківськ2015 : ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника", 2015. - 510 с. : іл. - Дод.: с. 483-510; [Автограф]. - Бібліогр. до кожн. розд. - ISBN 978-966-640-403-2.

С. Есенин и его окружениеС. Есенин и его окружение: А. Мариенгоф - Н. Клюев - С. Клычков. Сопоставительній анализ лексики : колл. моногр. / И. И. Степанченко, Е. В. Гончар, М. П. Мирошниченко [и др.] ; под науч. ред. И.И. Степанченко. - Х. : Вид-во Іванченка І.С., 2016. - 240 с. - Библиогр.: с. 225-237. - ISBN 978-617-7377-09-1.
Людський розвиток в Україні.Людський розвиток в Україні. Модернізація соціальної політики: регіональний аспект : кол. моногр. / [за ред. Е.М. Лібанової]; Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи НАН Укр. - К. : [б. в..], 2015. - 353 с. : іл. - Дод. до кожн. розд. - Бібліогр. до кожн. розд. - ISBN 978-966-02-7871-4.

Створення інтерактивних медіа

Євсєєв. О. С.

Створення інтерактивних медіа : навч. посіб. / О. С. Євсєєв ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 135 с. : іл. - Дод.: с. 131-134. - Бібліогр.: с. 127-130. - ISBN 978-966-676-608-6
Сучасний маркетинг: аналіз та перспективи розвитку Сучасний маркетинг: аналіз та перспективи розвитку : наук. вид. / П. А. Орлов, Н. М. Лисиця, Г. О. Холодний [та ін.] ; за заг. ред. П.А. Орлова. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 210 с. : іл. - Бібліогр.: с. 194-209. - ISBN 978-966-676-599-7.

Управление процессом создания ценности на предприятии

Безгин. К. С.

Управление процессом создания ценности на предприятии: полисубъектность и коллаборация : монография / К. С. Безгин. - Х. : [НТМТ], 2015. - 287 с. : ил. - Прил.: с. 275-286. - Библиогр.: с. 248-274. - ISBN 978-617-578-176-0.
Фінансовий аналіз 

Отенко. І. П.

Фінансовий аналіз : навч. посіб.; рекоменд. МОН / І. П. Отенко, Г. Ф. Азаренков, Г. А. Іващенко ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 155 с. : іл. - Бібліогр.: с. 146-152. - ISBN 978-966-676-601-7.

Бібліотека ХНЕУ