Нові надходженняНові надходження червень 2016 р

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинці

Аналіз господарської діяльності 

Отенко, І. П..

Аналіз господарської діяльності : навч. посіб.; рекооменд. МОН / І. П. Отенко, З. Ф. Петряєва ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 418 с. : іл. - Дод.: с. 417-418. - Бібліогр.: с. 415-416. - ISBN 978-966-676-542-3.

Інституціональна економіка

Колесніченко, І. М.

Інституціональна економіка : навч. посіб. / І. М. Колесніченко, А. В. Литвиненко ; за заг. ред. І.М. Колесніченко; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 234 с. : іл. - Бібліогр.: с. 224-231. - ISBN 978-966-676-607-9.
Інформаційно-комунікаційне забезпечення фінансової діяльності  

Журавльова, І. В.

Інформаційно-комунікаційне забезпечення фінансової діяльності : навч. посіб. / І. В. Журавльова, І. Л. Латишева, О. В. Лебідь ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 423 с. : іл. - Глосарій с. 404-409; Предм. покажч. с. 422-423. - Бібліогр.: 410-421. - ISBN 978-966-676-541-6.

Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Економетрика" в середовищі MATLAB

Малярець, Л. М.

Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Економетрика" в середовищі MATLAB : навч. посіб. / Л. М. Малярець, К. О. Ковальова ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 190 с. : іл. - Бібліогр.: с. 189. - ISBN 978-966-676-617-8.
Навчальна бухгалтерія

Тютюнник, П. С.

Навчальна бухгалтерія : навч.-практ. посіб. / П. С. Тютюнник, І. Г. Волошан, П. О. Сахаров ; за заг. ред. П.С. Тютюнника; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 203 с. : іл. - Дод.: с. 181-200. - Бібліогр.: с. 180. - ISBN 978-966-676-609-3.

Організація податкового процесу

Найденко, О. Є.

Організація податкового процесу : навч. посіб. / О. Є. Найденко, К. В. Давискіба ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 266 с. : іл. - Дод.: с. 245-265; Предм. покажч. с. 266. - Бібліогр.: с. 233-244. - ISBN 978-966-676-605-5.
Регіональний розвиток кредитної кооперації в Україні  

Пойда-Носик, Н. Н.

Регіональний розвиток кредитної кооперації в Україні : монографія / Н. Н. Пойда-Носик, Р. Й. Бачо, М. Д. Щербан ; ДВНЗ "Ужгор. нац. ун-т". - Ужгород : [Вид-во УжНУ "Говерла"], 2016. - 239 с. : іл. - Дод.: с. 214-223. - Бібліогр.: с. 224-239. - ISBN 978-617-7333-02-8.

Управління життєдіяльністю підприємств промисловостіУправління життєдіяльністю підприємств промисловості : монографія / О. М. Ястремська, Г. В. Верещагіна, О. В. Авраменко [та ін.] ; за заг. ред. О.М. Ястремської, Г.В. Верещагіної. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 431 с. : іл. - Бібліогр.: с. 390-429. - ISBN 978-966-676-566-9.

Бібліотека ХНЕУ