Нові надходженняНові надходження січень 2016 р

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинці

Публічне адміністрування

Ястремська, О. М.

Публічне адміністрування : навч. посіб. / О. М. Ястремська, Л. О. Мажник ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 131 с. : іл. – Словник осн. термінів с. 110-112; Дод.: с. 113-123; Предм. і імен. покажч.: с. 124-126. – Бібліогр.: с. 127-130

Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних країн Азії

Рогач, О.

Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних країн Азії : монографія / О. Рогач, В. Косьміна ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : ЦУЛ, 2016. – 255 с. : іл. – Дод.: с. 173-219. – Бібліогр.: с. 220-234
Державне управління громадсько-державним партнерством

Боделан, В. Р.

Державне управління громадсько-державним партнерством: теоретико-методологічний аспект : монографія / В. Р. Боделан. – Одеса : Астропринт, 2015. – 267 с. : іл. – Дод.: с. 235-264. – Бібліогр.: с. 216-234

Закон України

Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" : наук.-практ. коментар / А. Г. Чубенко, М. В. Лошицький, С. С. Бичкова, Я. В. Котляревський. – вид. за підтримки ОБСЄ. – К. : [Ваіте], 2015. – 813 с. : іл.
Методологічні та методичні основи стратегічного управління якістю функціонування підприємства 

Строкович, Г. В.

Методологічні та методичні основи стратегічного управління якістю функціонування підприємства : монографія / Г. В. Строкович ; Нар. укр. акад. – Х. : НУА, 2013. – 395 с. : іл. – Дод.: с. 364-393. – Бібліогр.: с. 323-363


Бібліотека ХНЕУ