Нові надходженняНові надходження грудень 2016 р

Для перегляду змісту документа натисніть на обкладинці

Інтелектуальний потенціал підприємства  

Коюда, В. О.

Інтелектуальний потенціал підприємства : монографія / В. О. Коюда, В. В. Воліков. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 335 с. : іл. - Дод.: с. 189-334. - Бібліогр.: с. 165-188. - ISBN 978-966-676-563-8.

Мультимедійні технології

Грабовський, Є. М.

Мультимедійні технології : навч. посіб. / Є. М. Грабовський ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 90 с. : іл. - Бібліогр.: с. 87-88. - ISBN 978-966-676-622-2.
Організація і методика аудиту 

Мултанівська, Т. В.

Організація і методика аудиту : практикум / Т. В. Мултанівська, Т. С. Воїнова ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 282 с. : іл. - Дод.: с. 237-281. - Бібліогр.: с. 229-236. - ISBN 978-966-676-634-5.

Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика"Лабораторний практикум з навчальної дисципліни "Теорія ймовірностей та математична статистика" : навч. посіб. / Е. Ю. Железнякова, І. Л. Лебедєва, Л. О. Норік, К. В. Стєпанова ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 182 с. : іл. - Бібліогр.: с. 181. - ISBN 978-966-676-633-8.
Фінансова гнучкість прийняття рішень в інвестиційній діяльності банків

Кужелєв, М. О.

Фінансова гнучкість прийняття рішень в інвестиційній діяльності банків : монографія; до 95-річчя Ун-ту держ. фіскальної служби України, до 20-річчя ін-ту фінансів, банк. справи / М. О. Кужелєв, М. О. Житар ; Ун-т держ. фіскальної служби України. - К. : ЦУЛ, 2016. - 175 с. : іл. - Дод.: с. 168-175. - Бібліогр.: с. 150-167. - ISBN 978-617-673-491-8.

Теорія кольору

Бондар, І. О.

Теорія кольору : навч. посіб. / І. О. Бондар ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 162 с. : іл. - Глосарій с. 156-157; Предм. покажч.: с. 158. - Бібліогр.: с. 159-160. - ISBN 978-966-676-630-7.
Економетрика  Економетрика : навч. посіб. / Л. С. Гур'янова, Т. С. Клебанова, О. А. Сергієнко, С. В. Прокопович ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 383 с. : іл. - Глосарій с. 339-350; Предм. покажч.: с. 351-354; Дод.: с. 355-381. - Бібліогр.: с. 352-354. - ISBN 978-966-676-615-4.

Міжнародна економічна інтеграція

Липов, В. В.

Міжнародна економічна інтеграція : практикум / В. В. Липов ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 202 с. : іл. - Термінол. словник с. 168-187; Дод.: с. 199-202. - Бібліогр.: с. 188-198. - ISBN 978-966-676-628-4.
Прогнозування соціально-економічних процесів 

Пойда-Носик, Н. Н.

Прогнозування соціально-економічних процесів : навч. посіб. / Т. С. Клебанова, В. А. Курзенев, В. М. Наумов [та ін.] ; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 654 с. : іл. - Глосарій с. 617-630; Предм. покажч.: с. 631-632; Дод.: с. 633-651. - Бібліогр.: с. 608-616. - ISBN 978-966-676-606-2.

Этика бизнесаЭтика бизнеса : учеб. пособие. Ч. 2 / Л. Н. Седова, Т. И. Лепейко, Е. В. Авраменко, А. С. Сорокина ; Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца. - Х. : ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2015. - 455 с. : ил. - Библиогр.: с. 444-451. - ISBN 978-966-676-616-1.

Бібліотека ХНЕУ