Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення.

Тренінгове навчання в закладі вищої освіти
Тренінгове навчання в закладі вищої освіти : навч.-метод. посіб. / М. В. Афанасьєв, Г. А. Полякова, Н. Ф. Романова та ін. ; за заг. ред. М.В. Афанасьєва; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 323 с. : іл. – Дод.: с. 292-323. – Бібліогр.: с. 281-291. – ISBN 978-966-676-724-3
Електронні видання (книги)
Електронні видання (методичні)