Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення.

Антихрупкость
Талеб, Нассим Николас
Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса = Antifragile. Things That Gain From Disorder / Н. Н. Талеб ; [пер. с англ. Н. Караева]. - Москва : КоЛибри, 2017. - 764 с. : ил. - Глоссарий с. 634-644; Прил.: с. 645-677. - Библиогр.: с 724-761. - ISBN 978-5-389-09892-3.
Біль за Україну
Гайдуцький, П. І.
Біль за Україну : присвяч. 25-річчю обрання Л.Д. Кучми Президентом України та 20-річчю - на 2-й термін / П. І. Гайдуцький. - Київ : [ДКС Центр], 2019. - 654 с. : іл. - ISBN 978-617-7300-49-5.
Голодомор-геноцид
Голодомор-геноцид: термінологія : [Національний музей Голодомору - геноциду,Інститут дослідження Голодомору] / В. Марочко, С. Старовойт, Л. Артеменко [та ін.]. - [Майстер книг]. - Київ : Майстер книг, 2019. - 63 c. - ISBN 978-617-7652-29-7.
Економіка бідності
Банерджі, Абхіджіт.
Економіка бідності. Як звільнити світ від злиднів = Poor Economics. A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty / А. Банерджі, Е. Дуфло ; пер. з англ. В. Пліскін. - Київ : Наш формат, 2018. - 312 с. : іл. - Прим.: с. 297-312. - ISBN 978-617-7388--68-4. - 978-617-7513-12-3.
Дейл Карнеги. Полный курс обучения приемам общения
Мосс, Дуглас
Дейл Карнеги. Полный курс обучения приемам общения / Д. Мосс, А. Нарбут. - Москва : АСТ, 2018. - 352 с. - (Библиотека успешного психолога). - Библиогр.: с. 352. - ISBN 978-5-17-099211-9.
Загальні засади діяльності спостережних комісій
Загальні засади діяльності спостережних комісій : наук.-практ. посіб. / О. В. Анпілогов, Ю. В. Кутєпов, І. С. Яковець, К. А. Автукхов ; за заг. ред. А..Х. Степанюка; Наук.-досл. ін-т вивчення пробл. злочинності ім. В.В. Сташиса, Нац. акад. правових наук України. - Київ : Право, 2014. - 280 с. - Дод.: с. 267-280. - ISBN 978-966-458-620-4.
Закон України «Про запобігання корупції»
Закон України «Про запобігання корупції» : станом на 1 черв. 2018 р.; відп. офіц. тексту. - Харків : Право, 2018. - 93 с. - ISBN 978-966-937-354-0.
Російсько-український словник : у 4-х т. Т.1
Російсько-український словник : у 4-х т. Т.1 : А-Ж / [ред. В. Ганцов, Г. Голоскевич, М. Грінченкова; голов. ред. А.. Кримський]; Ін-т мовознав. ім. О.О. Потебні, Ін-т укр. мови НАН України. - репр. з вид. 1924 р. - Київ : [Вид. дім Дмитра Бураго], 2016. - 290 с. - (Словникова спадщина України). - ISBN 978-617-7349-33-3. - 978-617-7349-34-0.
Російсько-український словник : у 4-х т. Т.2 : З - Н. Вип. 1
Російсько-український словник : у 4-х т. Т.2 : З - Н. Вип. 1 : З - К / [ред. В. Ганцов, Г. Голоскевич, М. Грінченкова [та ін.]; голов. ред. А.. Кримський]; Ін-т мовознав. ім. О.О. Потебні, Ін-т укр. мови НАН України. - репр. з вид. 1929 р. - Київ : [Вид. дім Дмитра Бураго], 2017. - 392 с. - (Словникова спадщина України). - ISBN 978-617-7349-33-3. - 978-966-489-378-4. - 978-966-489-379-1.
Російсько-український словник : у 4-х т. Т.2 : З - Н. Вип. 2
Російсько-український словник : у 4-х т. Т.2 : З - Н. Вип. 2 : Л - Намыкивать / [упоряд.-ред. М. Калинович, В. Ярошенко; голов. ред. А. Кримський]; Ін-т мовознав. ім. О.О. Потебні, Ін-т укр. мови НАН України. - репр. з вид. 1932 р. - Київ : [Вид. дім Дмитра Бураго], 2017. - 352 с. - (Словникова спадщина України). ‒ ISBN 978-617-7349-33-3. - 978-966-489-378-4. - 978-966-489-384-5.
Російсько-український словник : у 4-х т. Т. 2 : З - Н. Вип. 3
Російсько-український словник : у 4-х т. Т. 2 : З - Н. Вип. 3 : Намыл - Нять / [упоряд.-ред. М. Калинович, В. Ярошенко; голов. ред. А. Кримський]; Ін-т мовознав. ім. О.О. Потебні, Ін-т укр. мови НАН України. - репр. з вид. 1933 р. - Київ : [Вид. дім Дмитра Бураго], 2017. - 328 с. - (Словникова спадщина України). - ISBN 978--617-7349-33-3.- 978-966-489-378-4. - 978-966-489-387-6.
Російсько-український словник : у 4-х т. Т. 3 : О - П. Вип. 1
Російсько-український словник : у 4-х т. Т. 3 : О - П. Вип. 1 : О - Поле / [упоряд.-ред. В. Ганцов, Г. Голоскевич, М. Грінченкова [та ін.]; голов. ред. С. Єфремов]; Ін-т мовознав. ім. О.О. Потебні, Ін-т укр. мови НАН України. - репр. з вид. 1927 р. - Київ : [Вид. дім Дмитра Бураго], 2017. - 336 с. - (Словникова спадщина України). - ISBN 978-617-7349-33-3. - 978-966-489-392-0. - 978-966-489-393-7.
Російсько-український словник : у 4-х т. Т.3 : О - П. Вип. 2
Російсько-український словник : у 4-х т. Т.3 : О - П. Вип. 2 : Поле - Пячение / [упоряд.-ред. В. Ганцов, Г. Голоскевич, М. Грінченкова [та ін.]; голов. ред. С. Єфремов]; Ін-т мовознав. ім. О.О. Потебні, Ін-т укр. мови НАН України. - репр. з вид. 1928 р. - Київ : [Вид. дім Дмитра Бураго], 2017. - 318 с. - (Словникова спадщина України). - ISBN 978--617-7349-33-3. - 978-966-489-392-0. - 978-966-489-395-1.
Русско-английский разговорник
Таланов, О.
Русско-английский разговорник / О. Таланов. - 4-е изд., испр. - Киев : Арий, 2018. - 223 с. - ISBN 978-966-498-005-7.
Словник математичної термінології
Словник математичної термінології (проєкт) / Ін-т мовознав. ім. О.О. Потебні, Ін-т укр. мови НАН України. - репр. із вид. 1925, 1926, 1931 рр. - Київ : [Вид. дім Дмитра Бураго], 2020. - 240+80+117 c. - (Словникова спадщина України). - ISBN 978-966-489-488-0.
Словник технічної термінології (загальний)
Шелудько, І.
Словник технічної термінології (загальний) / І. Шелудько, Т. Садовський ; Ін-т мовознав. ім. О.О. Потебні, Ін-т укр. мови НАН України. - репр. із вид. 1928 р. - Київ : [Вид. дім Дмитра Бураго, 2019. - 612 с. - (Словникова спадщина України). - ISBN 978-617-7621-48-4.
Словник українсько-англійський англо-український
Словник українсько-англійський англо-український : 120 000 слів / укл. О.М. Сидоренко, В.М. Тесленко, А.А. Заворотна, І.С. Сидоренко. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 640 с. - Дод.: с. 607-640. - Бібліогр.: с. 7. - ISBN 978-966-14-9349-9.
Структурне реформування територіального та галузевого управління регіональним комплексом
Анпілогов, О. В.
Структурне реформування територіального та галузевого управління регіональним комплексом:адміністративно-правовий аспект : [монографія] / О. В. Анпілогов. - Київ : Логос, 2016. - 400 с. - Бібліогр.: с. 362-400. - ISBN 978-617-7442-07-2.
Сучасний англо-український та українсько-англійський словник
Зубков, М.
Сучасний англо-український та українсько-англійський словник = English-Ukrainian Ukrainian-English dictionary : рекоменд. МОН / М. Зубков, В. Мюллер. - 2-ге вид., випр. та доп. - Харків : ШКОЛА, 2019. - 1459 с. - Дод.: с. 1379-1458. - ISBN 978-966-429-527-4. - 978-966-429-130-6.
Українська мова для державних службовців
Шевчук, С. В.
Українська мова для державних службовців: курс для підготовки до атестації : [посібник] / С. В. Шевчук. - Київ : Алерта, 2017. - 476 с. - Дод.: с. 438-467. - ISBN 978-617-566-437-7.
Філософія
Філософія : підруч. для студ. вищ. навч. закл.; затв. МОН / Л. В. Губерський, В. П. Андрущенко, А. О. Баумейстер [та ін.]. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Харків : Фоліо, 2018. - 621 с. - Бібліогр. до кожн. теми. - ISBN 978-966-03-7990-9
Історія України
Земерова, Т.
Історія України. Таблиці та схеми / Т. Земерова. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. - 447 с. - Бібліогр.: с. 445446. - ISBN 978-966-07-2945-2
Нариси про голодомор
Стасюк, О.
Нариси про голодомор. Або навіщо нам потрібно знати всю правду про геноцид українців / О. Стасюк. - Київ : Вид-во Марка Мельника, 2019. - 215 с. : іл. - бібліогр.: 206-215. - ISBN 978-617-7838-09-7.
План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція щодо його застосування
План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція щодо його застосування : офіц. текст. - Київ : Паливода А. В., 2019. - 144 с. - (Фінансове законодавство України). - ISBN 978-966-437-270-8.
Податковий кодекс України
Податковий кодекс України : станом на 1 верес. 2016 р.; відп. офіц. тексту. - Харків : Право, 2016. - 746 c. - ISBN 978-966-458-962-5.
Право інтелектуальної власності
Право інтелектуальної власності : підручник / О. І. Харитонова, Є. О. Харитонов, Т. С. Ківалова [та ін.] ; за заг. ред.О.І. Харитонової. - Київ : Юрінком Інтер, 2018. - 539 с. - Бібліогр. до кожн. гл. - ISBN 978-966-667-590-6.
Пространство культуры
Бурова, О. К.
Пространство культуры. Философские рефлексии : избр. произведения и неопублик. рукописи / О. К. Бурова. - Харьков : Право, 2018. - 302 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-966-937-403-5.
Цивільний процесуальний кодекс України
Цивільний процесуальний кодекс України : станом на 8 листоп. 2016 р.; відп. офіц. тексту. - Харків : Право, 2016. - 219 с. - ISBN 978-966-458-937-3.