Для перегляду змісту та анотації книги натисніть на зображення.

Електронні видання (книги)
Електронні видання (методичні)
Великий Гэтсби
Фицджеральд Ф.С.
Великий Гэтсби : романы / Фрэнсис Скотт Фицджеральд ; пер. с англ. М.Лорие, Е.Калашниковой. – СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. – 480 с. – (Мировая классика). ‒ ISBN 978-5-389-04728-0.
Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично
Карнеги Д.
Как выработать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично : Как завоёвывать друзей и оказывать влияние на людей : Как перестать беспокоиться и начать жить / Д. Карнеги ; пер. с англ. ‒ 16-е изд. ‒ Минск : Попурри, 2018. ‒ 768 с. ‒ ISBN 978-985-15-3608-1.
Как завоёвывать друзей и оказывать влияние на людей
Карнеги Д.
Как завоёвывать друзей и оказывать влияние на людей / Д. Карнеги ; пер. с англ. Л. А. Кузьмина. ‒ Минск : Попурри, 2018. ‒ 352 с. ‒ ISBN 978-985-15-3470-4.
Українська та зарубіжна культура
Кордон М.В.
Українська та зарубіжна культура: Підручник. 3-е видання / М.В.Кордон. ‒ Київ: Центр учбової літератури, 2018. ‒ 584 с. ‒ ISBN 978-611-01-0015-1.
Словник: Німецько-український
Словник: Німецько-український / українсько-німецький: посіб. для загальноосвіт. та вищ. навч. закл. ‒ К. ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2019. ‒ 640 с. ‒ ISBN 978-966-569-002-7
Спеціальні податкові режими: загальні положення, облік і звітність
Мединська Т.В., Чабанюк О.М.
Спеціальні податкові режими: загальні положення, облік і звітність: Навчально-практичний посібник / Т.В.Мединська, О.М.Чабанюк. ‒ К.: Алерта, 2017. ‒ 240 с. ‒ ISBN 978-617-566-409-4.
Spoken English
Голіцинський Ю.Б.
Spoken English: посібник з розмовної мови / Ю.Б.Голіцинський. ‒ К.: Арій, 2018. ‒ 416 с. : іл. ‒ (Англійська мова для школярів). ‒ ISBN 978-966-8958-73-8
Проблеми розслідування економічних злочинів
Попович В.М., Попович М.В.
Проблеми розслідування економічних злочинів: навч. посіб. / В.М.Попович, М.В.Попович. ‒ К.: Юрінком Інтер, 2016. ‒ 352 с. ‒ ISBN 966-667-644-6.
Современный англо-русский, русско-английский словарь. Грамматика
Современный англо-русский, русско-английский словарь. Грамматика / [сост. О.А.Кадомцева, Ю.В.Момджи]. ‒ 23-е изд. ‒ М.: АЙРИС-Пресс, 2016. ‒ 736 с. ‒ ISBN 978-5-8112-6317-2.
Справочник по высшей математике
Выгодский М.Я.
Справочник по высшей математике / М.Я.Выгодский. ‒ М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002. ‒ 992 с.: ил. ‒ ISBN 5-17-012238-1.
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. ‒ К.: ПАЛИВОДА А.В., 2016. ‒ 324 с. ‒ (Фінансове законодавство України). ‒ ISBN 978-966-437-246-3.
Психология стимулирования персонала. Современные решения
Родионова Е.А.
Психология стимулирования персонала. Современные решения / Е.А.Родионова. ‒ Х.: «Гуманитарный центр», 2020, 2-е изд., испр., доп., перераб. ‒ 276 с. ‒ ISBN 978-617-7528-84-4.
Стратегічне управління техніко-технологічним оновленням аграрних підприємств
Ларіна Т.Ф.
Стратегічне управління техніко-технологічним оновленням аграрних підприємств: проблеми теорії і практики: монографія / Т.Ф.Ларіна. ‒ Харків: Видавництво ТОВ «Смугаста типографія», 2016. ‒ 363 с. ‒ ISBN 978-617-7387-46-5.
Французька мова: підручник для І курсу вузів і факультетів іноземних мов
Попова І.М., Казакова Ж.О., Ковальчук Г.М.
Французька мова: підручник для І курсу вузів і факультетів іноземних мов / І.М.Попова, Ж.О.Казакова, Г.М.Ковальчук. ‒ 21-ше вид., виправлене. ‒ Х.: ТОВ «Нестор Академік Паблішерз», 2007. ‒ 576 с. ‒ ISBN 978-966-29-16-01-0.
Французько-український, українсько-французький словник
Таланов О.С.
Французько-український, українсько-французький словник: 100 000 сл. / О.С.Таланов. ‒ К.: Арій, 2016. ‒ 544 с. ‒ ISBN 978-966-498-316-4.
Введение в психоанализ
Фрейд З.
Введение в психоанализ : лекции / Зигмунд Фрейд ; пер. с нем. Г.В.Барышниковой ; под ред. Е.Е.Соколовой и Т.В.Родионовой. ‒ СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. ‒ 448 с. ‒ (Мировая классика). ‒ ISBN 978-5-389-13277-1.
Сучасний англо-український та українсько-англійський словник.
Зубков М., Мюллер В.
Сучасний англо-український та українсько-англійський словник. ‒ Вид. 2-ге, випр. та доп. ‒ Х.: ВД «ШКОЛА», 2016. ‒ 752 с. ‒ ISBN 966-8114-98-1.
Как это сказать по-английски + Аудиокурс.
Гивенталь И.
Как это сказать по-английски + Аудиокурс. ‒ СПб.: Питер, 2019. ‒ 384 с.: ил. ‒ (Серия «Easy English»). ‒ ISBN 978-5-4461-0620-2.
Кодекс законів про працю України
Кодекс законів про працю України: чинне законодавство вз змінами та допов. на 08 грудня 2017 року: Офіц. текст. ‒ К.: Алерта, 2017. ‒ 98 с. ‒ ISBN 978-617-566-046-1.
Кримінально-виконавчий кодекс України.
Кримінально-виконавчий кодекс України. ‒ Суми: ТОВ «ВВП Нотіс», 2018. ‒ 96 с. ‒ ISBN 978-617-624-041-9.
Современный англо-русский, русско-английский словарь.
Шевченко Л.И. и др.
Современный англо-русский, русско-английский словарь. Более 100 000 слов и словосочетаний / Сост. : Л.И.Шевченко, Д.В.Дергач, И.В.Шматко. ‒ К.: Арий, 2018. ‒ 544 с. ‒ ISBN 978-966-498-374-4.