Drop Down Menu
  • Кафедра економіки підприємства і менеджменту
Економіка підприємства : підручник / М. В. Афанасьєв, О. Б. Плоха; за ред. В. С. Пономаренка ; кер. проекту В. М. Анохін ; дизайн : К. Л. Біломестна, В. Л. Верхова, Д. С. Мухіна, Д. О. Романова. – Мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ.(809Мб).– Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – Назва з тит. екрана.– ISBN 978-966-392-411-3.

Інформаційний відеоматеріалКафедра банківської справи

Колодізєв О. М. Гроші та кредит : підручник / О. М. Колодізєв, В. Ф. Тищенко, О. І. Омельченко; за ред. О. М. Колодізєва; кер. проекту В. М. Анохін. – Мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. (834 Мб).– Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – Назва з тит. екрана.– ISBN 978-966-676-534-8.

Інформаційний відеоматеріалКафедра інформаційних систем

Інформаційні системи в економіці : підручник / В. С. Пономаренко, І. О.Золотарьова, Р. К. Бутова, Г. О. Плеханова; за ред. В. С. Пономаренка; кер. проекту В. М. Анохін ; дизайн : Д. С. Мухіна, Д. О. Романова. – Мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. (337Мб).– Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – Назва з тит. екрана.– ISBN 978-966-676-533-1.

Інформаційний відеоматеріал


Методи та системи підтримки прийняття рішень в управлінні еколого-економічними процесами підприємств : навчальний посібник / Л. А. Павленко, В. С. Пономаренко, А. А. Гаврилова, О. М. Беседовський, Ю. І. Скорін; за ред. В. С. Пономаренка; кер. проекту В. М. Анохін ; дизайн : Д. С. Мухіна, Д. О. Романова. – Мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. (65Мб).– Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – Назва з тит. екрана.– ISBN 978-966-676-545-4.

Інформаційний відеоматеріал


Євсеєв С. П. Технології комп’ютерних мереж : навч. посібник / С. П. Євсеєв , О. Г. Король, В. Ю. Жукарев ; кер. проекту В. М. Анохін ; дизайн К. І. Галіба ; програмування О. В. Швец. – Мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. (207 Мб). – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – Назва з тит. екрана. – ISBN 978-966-676-565-2

Інформаційний відеоматеріал


Основи баз даних та знань: лабораторний практикум / О. В. Тарасов, В. В. Федько, М. Ю. Лосев . – Мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. (911 Мб). – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – Назва з тит. екрана. – [рос.]. – ISBN 978-966-676-576-8.

Інформаційний відеоматеріал


Євсеєв С. П. Технології захисту інформації : навчальний посібник / С. П. Євсеєв, С. Е. Остапов, О. Г. Король, ; дизайн М. С. Войчук ; програмування А. С. Комишан. – Мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. (1013 Мб). – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – Назва з тит. екрана. – ISBN 978-966-676-624-6.

Інформаційний відеоматеріал


Федорченко В. М. Алгоритмізація та програмування : навчальний посібник / В. М. Федорченко, О. В. Щербаков, Ю. Е. Парфьонов ; керівник проекту В. М. Анохін ; дизайн Д. О. Романова ; програмування : О. К. Борисюк, М. С. Войчук – Мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. (413 Мб). – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – Назва з тит. екрана. – ISBN 978-966-676-629-1.

Інформаційний відеоматеріал


Классические средства доступа к данным: учебное пособие / В. В. Федько, А. В. Тарасов, М. Ю. Лосев. – Мультимедийное интерактивное электронное издание комбинированного использования (819 Мб). – Х.: ХНЕУ им. С. Кузнеца, 2016. – Название з тит. экрана. [Русск. яз.] – ISBN 978-966-676-663-5.

Інформаційний відеоматеріалКафедра інформатики та комп'ютерної техніки

Информатика : учебное пособие / В. П. Степанов , И. О. Борозенец, Н. В. Власенко. [и др.] ; под ред. В. П. Степанова. – Мультимедийное интерактивное электр. изд. комбинированного использов. (655 Мб). – Х.: ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2015. – Название с тит. экрана.– ISBN 978-966-676-560-7.

Інформаційний відеоматеріал


Інформатика : навч. посібник / В. П. Степанов, І. О. Борозенець, Н. А. Бринза [та ін.] ; за ред. В. П. Степанова. – Мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. (655 Мб) – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – Назва з тит. екрана.– ISBN 978-966-676-559-1.

Інформаційний відеоматеріалКафедра контролю і аудиту

Контроль у бюджетних установах : підручник / Л. В. Дікань, Н. В. Синюгіна; за ред. В. С. Пономаренка; кер. проекту В. М. Анохін ; дизайн : Л. В. Дікань, Н. В. Синюгіна. – Мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. (175Мб) - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – Назва з тит. екрана.– ISBN 978-966-676-535-5.

Інформаційний відеоматеріалКафедра туризму

Логістика в міжнародному туризмі: навч. посібник / В. Є. Єрмаченко, Ю. Ю. Лола; кер. проекту В. М. Анохін. – Мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ.(175Мб) – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – Назва з тит. екрана.– ISBN 978-966-676-535-5

Інформаційний відеоматеріалКафедра управління персоналом та економіки праці

Назарова Г. В. Управління персоналом : навч. посібник / Г. В. Назарова, О. В. Ачкасова. – Мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. (187 Мб). – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – Назва з тит. екрана.– ISBN 978-966-676-555-3.

Інформаційний відеоматеріалКафедра вищої математики та економіко-математичних методів

Вища математика: математичний аналіз, лінійна алгебра, аналітична геометрія : підручник / [авт. кол. : Пономаренко В. С., Малярець Л. М., Афанасьєва Л. М. та ін. ; за ред. В. С. Пономаренка]. – Мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. (412 Мб). – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – Назва з тит. екрана. – ISBN 978-966-676-568-3.


Інформаційний відеоматеріал


Малярець Л. М. Методичні рекомендації до самостійної роботи з теми «Ряди» навчальної дисципліни «Математичний аналіз та лінійна алгебра» для студентів галузей знань 0305 «Економіка та підприємництво», 0306 «Менеджмент і адміністрування» / Л. М. Малярець, К. О. Ковальова, Л. М. Афанасьєва; дизайн М. С. Войчук; програмування К. О. Ковальова. – Мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. (64,5 Мб). – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – Назва з тит. Екрана.


Інформаційний відеоматеріал


Методичні рекомендації до самостійної роботи з теми «Диференціальні рівняння» навчальної дисципліни «Вища математика» / Л. М. Малярець, Л. М. Афанасьєва, К. О. Ковальова – Мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. (48 Мб). – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – Назва з тит. екрана.


Інформаційний відеоматеріал


Кафедра українознавства і мовної підготовки іноземних громадян

Історія України з найдавніших часів до кінця XVIII століття : навчальний посібник / А. О. Пастушенко. – Мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. (739 Мб). – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – Назва з тит. екрана. – [англ.]. – ISBN 978-966-676-574-4.

Інформаційний відеоматеріалЧеремська О. С. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навчальний посібник / О. С. Черемська, Г. Г. Гайдамака, В. Г. Сухенко ; кер. проекту В. М. Анохін; дизайн : М. С. Войчук, Д. О. Романова ; програмування : М. С. Войчук, В. О. Григоренко. - Мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. (706 Мб.). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - Назва з тит. Екрана. - ISBN 978-966-676-593-5.

Інформаційний відеоматеріал

Кафедра політичної економії

Мікроекономіка : навчальний посібник / [авт. кол. : Попов О. Є., Колесніченко І. М., Литвиненко А. В., Островерхова Г. В., Богуславський Є. І. ] ; за ред. д.е.н., проф. О. Є. Попова ; дизайн Д. О. Романова; програмування : В. В. Братушкіна, К. В. Остапенко. – Мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. ( 412 Мб). – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – Назва з тит. екрана. – ISBN 978-966-676-623-9.

Інформаційний відеоматеріал

Кафедра управління фінансовими послугами

Внукова Н.М. Ринок фінансових послуг: підручник / Н. М. Внукова, С. А. Ачкасова . – Електронне мультимедійне інтерактивне видання комбінованого використ. (249 Мб). – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – Назва з тит. екрана. – [укр.]. – ISBN 978-966-676-642-0.

Інформаційний відеоматеріал
Фінансовий моніторинг: навчальний посібник / Н. М. Внукова, Ж. О. Андрійченко – Мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. (80,0 Мб). – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – Назва з тит. екрана. – ISBN 978-966-676-665-9.Кафедра бухгалтерського обліку

Звітність підприємств: навчальний посібник / П. С. Тютюнник, І. Г. Волошан – Мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. (371 Мб). – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – Назва з тит. екрана. – ISBN 978-966-676-662-8.Кафедра фізичного виховання та спорту

Методи розвитку фізичних якостей у студентів групи фізичної реабілітації: практикум / Л. О. Улаєва, І. М. Собко – Мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. (398 Мб). – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – Назва з тит. екрана. – ISBN 978-966-676-679-6.Кафедра комп'ютерних систем і технологій:

Навчальний посібник «Технології комп’ютерного дизайну» / О. І. Пушкар, В. Є. Климнюк, В. В. Браткевич – Мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. (560 Мб). – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – Назва з тит. екрана.


Кафедра економічної кібернетики :

Коц. Г.П. Інформаційні системи та технології в оподаткуванні. Лабораторний практикум / Коц. Г.П, А.А. Гаврилова – Мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого вікорист. (514 Мб) – Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – Назва з тит. екрана – ISBN 978-966-676-687-1.


Бібліотека ХНЕУ