Drop Down Menu
  • Кафедра економіки підприємства і менеджменту

Економіка підприємства [Електронний ресурс] : підручник.; затв. МОН / М. В. Афанасьєв, О. Б. Плоха ; за ред. В.С. Пономаренка; керівник проекту В.М. Анохін; комп. верстка, дизайн, обробка зобр., звуку, відеомонтаж, анімація: К.Л., Біломестна, В.Л. Верхова, Д.С. Мухіна, Д.О. Романова; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. - Х. : ІНЖЕК, 2014. - Загол. з титул. екрану. - ISBN 978-966-392-411-3.

Інформаційний відеоматеріалКафедра банківської справи

Гроші та кредит [Електронний ресурс] : підручник; затв. МОН / О. М. Колодізєв, В. Ф. Тищенко, О. І. Омельченко ; за ред. О.М. Колодізєва; кер. проекту В.М. Анохін; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - Загол. з титул. екрану. - ISBN 978-966-676-534-8.

Інформаційний відеоматеріалКафедра інформаційних систем

Інформаційні системи в економіці [Електронний ресурс] : підручник; затв. МОН / В. С. Пономаренко, І. О. Золотарьова, Р. К. Бутова, Г. О. Плеханова ; за ред. В.С. Пономаренка ; керівник проекту В.М. Анохін; комп. верстка, дизайн, обробка зобр., звуку., відеомонт., анімац.: Д.С. Мухіна, Д.О. Романова; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - Загол. з титул. екрану. - ISBN 978-966-676-533-1.

Інформаційний відеоматеріал


Методи та системи підтримки прийняття рішень в управлінні еколого-економічними процесами підприємств [Електронний ресурс] : навч. посіб.; затв. МОН / В. С. Пономаренко, Л. А. Павленко, Ю. І. Скорін [та ін.] ; за ред. В.С. Пономаренка ; керівник проекту В.М. Анохін; комп. верстка, дизайн, обробка зобр., звуку., відеомонт., анімац.: Д.С. Мухіна, Д.Щ. Романова; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - Загол. з титул. екрану. - ISBN 978-966-676-545-4.

Інформаційний відеоматеріал


Технології комп'ютерних мереж [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. П. Євсеєв, О. Г. Король, В. Ю. Жукарев ; кер. проекту В.М. Анохін; дизайн: К.І. Галіба, програмування: О.В. Швец; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ.(207 Мб). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - Загол. з титул. екрану. - ISBN 978-966-565-2.

Інформаційний відеоматеріал


Основи баз даних та знань [Електронний ресурс] : лабораторний практикум по учебной дисциплине "Организация баз данных и знаний" / О. В. Тарасов, В. В. Федько, М. Ю. Лосев ; кер. проекту В.М. Анохін; дизайн: А.В. Тарасов; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ.(911 Мб). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - Загол. з титул. екрану. - ISBN 978-966-676-576-8.

Інформаційний відеоматеріал


Технології захисту інформації [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. П. Євсеєв, С. Е. Остапов, О. Г. Король, Г. П. Коц ; консультант В.М. Анохін; дизайн: Войчук М.С., програмування: О.В. Єрьоменко, А.С. Комишан; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ.(1013 Мб). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - Загол. з титул. екрану. - ISBN 978-966-676-624-6.

Інформаційний відеоматеріал


Алгоритмізація та програмування [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Федорченко, О. В. Щербаков, Ю. Е. Парфьонов ; кер. проекту В.М. Анохін; дизайн: Д.О. Романова, програмування: О.К. Борисюк, М.С. Войчук; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ.(413 Мб). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - Загол. з титул. екрану. - ISBN 978-966-676-629-1.

Інформаційний відеоматеріал


Классические средства доступа к данным : учеб. пособие по учеб. дисциплине "Базы данных" для иностр. студ. / В. В. Федько, А. В. Тарасов, М. Ю. Лосев. - мультимедийное интерактивное электрон.изд.. комбинированного использования (819 Мб). - Х. : ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2016. - 218 с.- Загл. з тит. экрана. - ISBN 978-966-676-663-5.

Інформаційний відеоматеріал

Інформаційні системи та технології в оподаткуванні [Електронний ресурс] : лаб. практикум / Г. П. Коц, А. А. Гаврилова ; комп. верстка, обробка зображень: М.В. Заремська. - мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ.; 567 Мб. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. - Загол. з титул. екрану. - ISBN 978-966-676-687-1.


Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів: навчальний посібник / С. П. Євсеєв, О. Г. Король – Мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. (872 Мб). – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – Назва з тит. екрана. – ISBN 978-966-676-704-5.Кафедра інформатики та комп'ютерної техніки

Информатика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для самост. работы иностр. студ. отрасли знаний 0305 "Экономика и предпринимательство" / под ред. В.П. Степанова; комп. верстка, дизайн, обраб. изобр., звука, видеомонтаж, анимация: В.П. Степанов, И.О. Борозенец, Н.В. Власенко, О.В. Вильхивская, Н.А. Брынза, А.В. Гороховатский, В.А. Затхей, К.В. Огурцова, Е.О. Передрий. - мультимедийное интерактивное электрон. изд. комбинированного использов. - Х. : ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2015. - Загл. с титул. экрана. - ISBN 978-966-676-560-7.

Інформаційний відеоматеріал


Інформатика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / за ред. В.П. Степанова; комп. верстка, дизайн, обробка зобр., звуку., відеомонт., анімац., віз. програмув.: В.П. Степанов, І.О. Борозенець, Н.А. Бринза, В.П. Бурдаев; О.В. Гороховатський, В.А. Затхей, К.В. Огурцова, О.О. Передрій, О.В. Тесленко. - мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. (835 слайдів). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - Загол. з титул. екрану. - ISBN 978-966-676-559-1.

Інформаційний відеоматеріалКафедра контролю і аудиту

Контроль у бюджетних установах [Електронний ресурс] : підручник: затв. МОН / Л. В. Дікань, Н. В. Синюгіна ; за ред. В.С. Пономаренка ; керівник проекту В.М. Анохін; комп. верстка, дизайн, обробка зобр., звуку, відеомонтаж, анімація: Л.В. Дікань, Л.В. Синюгіна; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - Загол. з титул. екрану. - ISBN 978-966-676-535-5.

Інформаційний відеоматеріалКафедра туризму

Логістика в міжнародному туризмі [Електронний ресурс] : навч. посіб.; затв. МОН / В. Є. Єрмаченко, В. Ю. Лола ; за ред. В.С. Пономаренка ;керівник проекту В.М. Анохін;комп. верстка, обробка зобр., звуку: Д.С. Мухіна, Д.О. Романова, І. Соколовська, М. Майборода, Є. Вілл; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - Загол. з титул. екрану. - ISBN 978-966-676-535-5.

Інформаційний відеоматеріалКафедра управління персоналом та економіки праці

Управління персоналом [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. В. Назарова, О. В. Ачкасова ; комп. верстка, дизайн, обробка зображень, звуку, відеомонтаж, анімація,верстка тестув.-тренув. розділу: О.В. Ачкасова. - мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - Загол. з титул. екрану. - ISBN 978-966-676-555-3.

Інформаційний відеоматеріалКафедра вищої математики та економіко-математичних методів

Вища математика: математичний аналіз, лінійна алгебра, аналітична геометрія [Електронний ресурс] : підручник / [авт. кол.: В.С. Пономаренко, Л.М. Малярець, Л.М. Афанасьєва [та ін.]; за ред.: В.С. Пономаренка]. - мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - : іл. - Загол. з титул. екрану. - ISBN 978-966-676-568-3.


Інформаційний відеоматеріал


Методичні рекомендації до самостійної роботи з теми "Ряди" навчальної дисципліни "Математичний аналіз та лінійна алгебра" для студентів галузей знань 0305 "Економіка та підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування" [Електронний ресурс] / Л. М. Малярець, Л. М. Афанасьєва, К. О. Ковальова ; кер. проекту В.М. Анохін; дизайн: М. С. Войчук; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. 64,5 Мб. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - Загол. з титул. екрану.


Інформаційний відеоматеріал


Методичні рекомендації до самостійної роботи з теми "Диференціальні рівняння" навчальної дисципліни "Вища математика" [Електронний ресурс] / Л. М. Малярець, Л. М. Афанасьєва, К. О. Ковальова ; кер. проекту В.М. Анохін; дизайн: М. С. Войчук; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. - 48 Мб. - Загол. з титул. екрану.


Інформаційний відеоматеріал
Вища математика : Методиичні рекомендації до самостійної роботи з теми "Визначений інтеграл" для студентів усіх спеціальностей / Л. М. Малярець, Л.М. Афанасьєва, К. О. Ковальова - Мультимедійне інтерактивне електронн. вид. комбінованого використання. (100 Мб). - ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2018 - Назва с тит. екранаКафедра українознавства і мовної підготовки іноземних громадян

The History of Ukraine from the ancient times to the late 18th century [Electronic resource] = Історія України з найдавніших часів до кінця XVIII століття : textbook / А. Pastushenko ; consultant: V.M. Anokhin; comp. typesetting, programming A.O. Pastushenko; Semen Kusnets Kharkiv National University of Economics. - multimedia interactive electronic edition for combine use (739 Mb). - Kharkiv : Semen Kusnets KhNU of Economics, 2015. - 331 slides. - ISBN 978-966-676-574-4.

Інформаційний відеоматеріалУкраїнська мова (за професійним спрямуванням) [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. усіх напрямів підготовки всіх форм навчання / О. С. Черемська, Г. Г. Гайдамака, В. Г. Сухенко ; кер. проекту В.М. Анохін; дизайн: М.С. Войчук, Д.О. Романова, програмування: М.С. Войчук, В.О. Григоренко; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ.(706 Мб). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 513 слайдів. - Загол. з титул. екрану. - ISBN 978-966-676-593-5.

Інформаційний відеоматеріал

Кафедра політичної економії

Мікроекономіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. Є. Попов, І. М. Колесніченко, А. В. Литвиненко [та ін.] ; консультант В.М. Анохін; дизайн: Д.С. Мухіна, програмування: Д.С. Мухіна, Д.О. Романова, А.В. Карнаух, К.В. Остапенко, В.В. Братушкіна; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ.(412 Мб). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - Загол. з титул. екрану. - ISBN 978-966-676-623-9.

Інформаційний відеоматеріал

Кафедра управління фінансовими послугами

Ринок фінансових послуг [Електронний ресурс] : підручник / Н. М. Внукова, С. А. Ачкасова ; керівник проекту В.М. Анохін; комп. верст., оброб. зобр., звуку., відеомонт..: Н. М. Диннік; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. - 249 Мб. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - Загол. з титул. екрану. - ISBN 978-966-676-642-0.

Інформаційний відеоматеріал
Фінансовий моніторинг [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. М. Внукова, Ж. О. Андрійченко ; керівник проекту В.М. Анохін, Р. М. Яценко; комп. верст.: Н. М. Диннік, К. В. Остаренко, М. С. Войчук; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. - 507 слайдів. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. - Загол. з титул. екрану. - ISBN 978-966-676-665-9.Кафедра бухгалтерського обліку

Звітність підприємств [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. С. Тютюнник, І. Г. Волошан ; консультант: В.М. Анохін; дизайн: Д.О. Романова та ін.; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ.(371 Мб). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - Загол. з титул. екрану. - ISBN 978-966-676-662-8.Кафедра фізичного виховання та спорту

Методи розвитку фізичних якостей у студентів групи фізичної реабілітації [Електронний ресурс] : практикум / Л. О. Улаєва, І. М. Собко ; керівник проекту В.М. Анохін; комп. верст., оброб. зобр., звуку., відеомонт..: Н. М. Диннік; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. - мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. - 398 Мб. - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. - Загол. з титул. екрану. - ISBN 978-966-676-679-6.Кафедра комп'ютерних систем і технологій:

Технології комп'ютерного дизайну / О. І. Пушкар. - Х., 2018.

Кафедра державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки :

Гавкалова Н. Л. Вступ до публічного адміністрування: навчальний посібник / Т. А. Власенко, Л. Ю. Гордієнко, О. О. Петряєв, О. О. Єрмоленко, В. І. Мельник, М. В. Грузд, А. Г. Кабанець, Г. М. Шумська, за ред. Н. Л. Гавкалової – Мультимедійне інтерактивне електрон. вид. комбінованого використ. (1.07 Гб). – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – Назва з тит. екрана. – ISBN 978-966-676-705-2.Бібліотека ХНЕУ