Drop Down Menu
  • Бібліотека сьогодні

На сьогоднішній день бібліотека розмістилася на 5-ти поверхах науково-бібліотечного корпусу (з 3-го до 7-го поверху). Загальна площа бібіліотеки 6 тис.кв.м.. До послуг читачів відкрито 12 читальних залів, 13 книгосховищ, 12 абонементів наукової та навчальної літератури, серед яких: абонементи та читальні зали за наступними факультетами – „Облік та аудит”, „Фінансовий”, „Міжнародних економічних відносин”, „Економічної інформатики”, „Менеджмент і маркетинг”, „Економіки і права”; читальна зала періодичних видань; абонементи та читальні зали за спеціальним спрямуванням – професорсько-викладацького складу, аспірантів, міжгалузевого інституту підвищення кваліфікації (МІПК), іноземних студентів, літератури іноземними мовами, художньої літератури; зала каталогів, в якій централізовано зосереджений весь довідково-пошуковий апарат (ДПА) бібліотеки, що включає електронний каталог і традиційні варіанти каталогів на карткових носіях - систематичний та алфавітний.

Бібліотека має в своєму розпорядженні сучасний фонд економічної літератури, а також літератури за різними напрямками, відповідно до потреб навчального процесу. На даний час фонд бібліотеки складає до 700 тис. примірників різноманітних видань, в тому числі, книги, методичні рекомендації, дисертації та автореферати, періодичні видання. З березня 2003 року в бібліотеці працює автоматизована бібліотечно-інформаційна система – УФД/Бібліотека, що створена на базі сучасних технологій і стандартів обробки і зберігання інформації. Система забезпечує автоматизацію всіх бібліотечних процесів університетської бібліотеки: комплектування бібліотечного фонду; обробка, вибір та перегляд документів; сортування обраних документів за визначеними критеріями, перегляд і друк каталожних карток.

Бібліотечна мережа складає 110 комп’ютерів. Автоматизовані всі технологічні процеси у відділах комплектування документів, наукового опрацювання документів і організації каталогів, інформаційно-бібліографічному відділі. Створені автоматизовані робочі місця для співробітників відділу обслуговування. Загальна кількість автоматизованих робочих місць для співробітників бібліотеки складає 34 одиниць. Створені автоматизовані місця з комп’ютерами для читачів у залі каталогів, залі періодичних видань, а також читальних залах факультетів.

Автоматизовано пошук видань за темами. У залі каталогів і у читальних залах пошук необхідних видань в електронному каталозі на рівні читача здійснюється за наступними критеріями: предметна рубрика, автор, назва, шифр, рік видання та інші елементи бібліографічного опису. Отже, необхідну інформацію, про наявність літератури у фондах бібліотеки користувачі можуть отримувати самостійно під час роботи з електронним каталогом. Результати вибору у вигляді списку можна роздрукувати на принтері і оформити замовлення.

У 2005 році почалося впровадження технології штрихового кодування літератури і організації електронної видачі, що значно скоротило черги на абонементах та читальних залах, надало можливість оперативно отримувати інформацію про наявність книг на полиці. На сьогодні абонементи і читальні зали працюють в автоматизованому режимі.

В бібліотеці створена картотека книгозабезпеченості в електронному вигляді. За допомогою створеного згідно навчальних планів тематичного каталогу «Дисципліни» і «Тематико-типологічний план» можливо проводити аналіз забезпеченості дисциплін необхідною літературою.

У липні 2003 року бібліотека почала формування електронного каталогу, який на даний час складає 100 тис. записів.

У бібліотеці створені: база даних нових надходжень, база даних статей періодичних видань, база даних дисертацій і авторефератів університету, база даних документів на електронних носіях; праць вчених Харківського національного економічного університету. На сьогоднішній день електронний каталог бібліотеки містить 3315 рубрик за основними тематичними розділами: економіка, право, політологія, мовознавство, освіта та ін.

У бібліотеці працює система інформаційно-правового забезпечення “Ліга-Закон”. Оновлення системи проводиться щодня через INTERNET. Від моменту прийняття правового документа до його надходження в систему проходить від 1 до 3 діб. На сьогоднішній день систему “Ліга-Закон” установлено в читальних залах бібліотеки на усіх робочих місцях. Читачі мають доступ до нормативно-правової, економічної, консультаційної, довідкової інформації, яку при необхідності можуть скопіювати на електронний носій.

До послуг користувачів в читальних залах відкрито доступ до всесвітньої інформаційної мережі – INTERNET.

На базі бібліотеки відкрито філію інформаційного центру Світового банку в Україні. Інформаційний центр Світового банку створений для надання громадськості інформації про групу Світового банку, проекти та програми, що фінансуються Банком, а також широкий спектр досліджень з різноманітних проблем розвитку. Відвідувачі мають змогу користуватися електроними ресурсами Групи Світового банку та мають доступ до публікацій Банку та інших матеріалів з питань розвитку.

На базі бібліотеки відкрито інформаційний центр Євросоюзу. Головною метою центру є поширення інформації про Європейський Союз.

В цілому центр ЄС виконує наступні завдання: отримання та обробка документів, які видаються та поширюються Офісом офіційних публікацій ЄС; надання інформації про основні напрямки діяльності ЄС, його проекти та програми; сприяння доступу до електронних мереж та сайтів ЄС.


© 2018 Бібліотека «ХНЕУ»